Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Falun centrum med folk.

Leta i kommunens diarium

När du vill sätta dig in i en viss fråga kan du använda dig av Falu kommuns diarium och dra nytt av offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen innebär att du har rätt att läsa allmänna handlingar så som beslut, mötesprotokoll, medborgarförslag och motioner. Det innefattar också e-post, video- eller bandupptagningar mm. Allmänna handlingar är både handlingar som Falu kommuns nämnder, styrelser, bolag och förvaltningar i skapat och upprättat själva samt handlingar som kommit in till kommunen i ett visst ärende.

Undantag

Vanligtvis är alla handlingar allmänna, dvs offentliga. Vissa handlingar är däremot skyddade enligt lagen om sekretess och räknas inte som allmän handling. Det är ofta handlingar med personuppgifter mm. Undantaget från allmänna handlingar är också tjänstemäns arbetsmaterial.

Hur går jag tillväga?

Sök först i Falu kommuns digitala diarium om du är intresseras av en viss handling och se om du kan hitta det du söker där. Om du vill få ut ytterligare handlingar som inte finns i det digitala diariet eller vill ha hjälp med att söka i diariet kontakta berörd nämnd eller bolag och be att få ut handlingarna. Varje nämnd och kommunalt bolag i Falu kommun räknas som en egen myndighet och har därför ett eget diarium och där alla handlingar finns.

Du har rätt att få läsa handlingarna inom två dagar och du har också rätt att vara anonym när du tar ut handlingarna. Du kan antingen läsa handlingarna på plats och sedan lämna tillbaka dem eller be att få ta kopior på handlingarna. Kostnaden för att kopiera betalar du själv.

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post men om de handlingar du söker finns i det digitala diariet kan du få en kopia skickat till dig.

Sidan uppdaterad 2022-09-13