Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Mamma och barn på falugata.

Valet 2022

Här hittar du information om valet. Du hittar även länkar till andra webbplatser där du kan läsa mer om valet och om politiska partier.

Frågor och svar om valet

Du kan förtidsrösta på flera ställen i kommunen mellan den 24 augusti och
11 september. Det spelar ingen roll vilken lokal du går till.

Se datum och lokaler där du kan förtidsrösta.

I Falu kommun finns det 38 vallokaler som är öppna på valdagen.

Alla vallokaler är öppna klockan 08.00-20.00.

Vilken vallokal du ska gå till står på ditt röstkort som skickas hem till dig före valet.

På valdagen 11 september kan du även rösta här:

 • Kontaktcenter Falun klockan 8.00-20.00
 • Åsgården Lumsheden klockan 9.00-12.00
 • Toftaskolan klockan 14.00-17.00

Om du inte har möjlighet att ta dig till din vallokal på valdagen kan du antingen välja att förtidsrösta i förtidsröstningslokal från 24 augusti eller så kan du förtidsrösta på valdagen 11 september.

Klicka här för att se alla Falu kommuns vallokaler. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vart fjärde år andra söndagen i september är det val till riksdagen, region och kommun. I år är detta den 11 september. Då går du som väljare till vallokalen för att bestämma vilka personer som ska representera dig i riksdagen, Dalarnas region och Faluns kommunfullmäktige.

När vallokalerna har stängt på valdagen gör röstmottagarna en första sammanräkning av röstsedlarna. Det är det här resultatet som presenteras under valvakorna i media.

Den slutliga röstsammanräkningen görs av Länsstyrelsen veckan efter valet.

Klicka här för mer information om valet på lättläst svenska. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I varje valdistrikt finns en vallokal. Det är i den vallokalen du kan rösta på valdagen och det är där du blir avprickad i röstlängden och din röst läggs i valurnan. Det är också där som rösten blir räknad på valkvällen.

Vallokalen står på röstkortet

På röstkortet står vilket valdistrikt du tillhör. Där står även adress och öppettid till vallokalen.

Det finns en vallokal per valdistrikt och det är bara de som är upptagna i röstlängden i valdistriktet som får rösta i vallokalen. Som utlandssvensk behöver du ett dubblettröstkort för att kunna se vilken vallokal du kan rösta i eftersom det inte står på utlandsröstkortet.

Så här röstar du

1. Ta valkuvert och valsedlar

Vid ingången till vallokalen brukar det finnas bord där valsedlarna har lagts ut. Genom att ta valsedlar för flera partier kan du undvika att någon får reda på vad du tänker rösta på.

Vid ingången till vallokalen står oftast en röstmottagare som delar ut valkuvert och som hänvisar dig och övriga väljare till en ledig valskärm.

2. Gör i ordning rösten bakom en valskärm

Bakom valskärmen gör du i ordning din röst. Om det är flera val samtidigt ska endast en valsedel läggas i varje valkuvert. Det finns en penna bakom varje valskärm som du kan använda om du vill personrösta, det vill säga sätta ett kryss i rutan framför den kandidat som du helst vill ska bli vald för partiet.

3. Lämna sedan rösten till röstmottagarna

Därefter går du fram till röstmottagarna och lämnar fram valkuvertet eller valkuverten. När du överlämnar rösten måste du kunna visa att du är du. Det gör du genom att:

 • visa en id-handling
 • du är känd av röstmottagaren
 • någon annan intygar din identitet. Den personen måste i så fall visa id-handling eller vara känd av röstmottagaren.

Samtidigt som röstmottagarna prickar av dig i röstlängden lägger de ner valkuverten i valurnorna. Det finns en valurna för varje val.

På kvällen räknas rösterna

På kvällen när röstmottagningen är avslutad öppnas varje valurna och alla röster räknas.

Mer om hur du röstar

På Valmyndighetens sida www.val.se/att-rosta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur du röstar.

För att rösta på valdagen i vallokal behöver du legitimation. Röstkort är inte ett krav, men praktiskt för att snabbt kunna bocka av ditt namn i röstlängden för att markera att du har röstat.

För att förtidsrösta behövs röstkort och legitimation.

Röstkort skickas hem till dig före valet och där står det i vilka val du har rösträtt och vilken vallokal du ska gå till på valdagen.

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

 • 18 år senast på valdagen
 • Är eller har varit folkbokförd i Sverige
 • Är svensk medborgare

Rösträtt till region- och kommunfullmäktige

Du har rösträtt till region- och kommunfullmäktige om du är:

 • 18 år senast på valdagen
 • Svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/regionen.
 • Medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen.
 • Medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Särskilda regler för vissa EU-medborgare

Du som är medborgare i ett EU-land och har full immunitet och bor i Sverige men inte är folkbokförd här, har rösträtt i val till kommunfullmäktige och regionfullmäktige om du senast 30 dagar före valet anmäler dig till röstlängden.

Rösta med bud

Du kan rösta med bud om du inte själv kan ta dig till val- eller röstningslokalen. Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Ambulerande röstmottagning

Övriga kan ta del av ambulerande röstmottagning, men hänvisas i första hand att rösta med bud i vallokal. Om detta inte är möjligt, kontakta kommunens valkansli via kontaktcenter på telefon 023-830 00 eller valnamnden@falun.se i god tid före valet.

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, går det att ordna med en ambulerande röstmottagare.

Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av:

 • sjukdom,
 • ålder eller
 • funktionsnedsättning.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Om du inte har möjlighet att ta dig till din vallokal på valdagen kan du förtidsrösta i förtidsröstningslokal från 24 augusti. Se platser ovan i första frågan.

Du kan även förtidsrösta på själva valdagen över hela Sverige.
I Falu kommun kan du förtidsrösta på valdagen 11 september i följande lokaler:

 • Kontaktcenter Falun, klockan 8.00-20.00
 • Åsgården Lumsheden, klockan 9.00-12.00
 • Toftaskolan, klockan 14.00-17.00

I Falu kommun är rekryteringen av röstmottagare redan avslutad. Det finns inte behov av fler som kan jobba under valet i september.

Det är bara du själv som kan bestämma vilket parti du vill rösta på. Du kan få information om partierna genom att läsa på deras webbplatser, söka upp partierna när de är ute och pratar med folk eller ta kontakt med dem direkt och ställa dina frågor.

Inför valet är partierna väldigt aktiva och ställer upp i till exempel debatter i TV och radio och många tidningar skriver om partiernas politik.

Partiernas webbplatser

Länkar till partiernas webbsidor och andra informativa sidor om valet hittar du på sidan Mer om valet 2022.

 • Valmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ansvarar centralt för genomförandet av val och landsomfattande folkomröstningar.
 • Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om till exempel valdistrikt och genomför den slutliga rösträkningen i alla val.
 • Falu kommuns valnämnd är lokal valmyndighet. Valnämnden har hela ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen.

  Valnämnden utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt ser till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras.

  Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen och eventuellt torsdagen i veckan efter valdagen.

När vallokalerna har stängt på valdagen gör röstmottagarna första sammanräkning av röstsedlarna. Det är det här resultatet som presenteras under valvakorna i media.

Den slutliga röstsammanräkningen görs av länsstyrelsen veckan efter valet. Det sista resultatet brukar vara klart cirka tio dagar efter valdagen.

Preliminär rösträkning sker i vallokalerna efter att röstningen avslutats på valdagen.

Länsstyrelsen räknar slutligt alla röster och personröster från Dalarnas län med början måndag 12 september kl 08.00. Räkningen är offentlig och sker i länsstyrelsens lokaler på Åsgatan 38 i Falun.

De förtids- och utlandsröster som inte kommit fram till vallokalerna under valdagen räknas av valnämnden onsdag 14 september kl 09.00. Räkningen är offentlig.

Resultaten av kommunens och länsstyrelsens rösträkning kan följas på www.val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du har frågor om valet kontaktar du kontaktcenter som hjälper dig med din fråga eller hänvisar dig vidare till kommunens valkansli.

Kontaktcenter

Telefon: 023-830 00
E-post: kontaktcenter@falun.se
Besöksadress: Stadshuset, Slaggatan 3D, Falun

Öppettider:

 • Vardagar kl. 08.00-16.00
 • Dag före röd dag kl. 8.00-15.00
 • Lunchstängt 12.00-13.00

Kontaktcenter på Falun.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter valet till kommunfullmäktige den 11 september så är det mycket som måste göras. Här nedan kan du läsa om vilka val som ska ske till de olika kommunala nämnderna och utskotten inom Falu kommun.

På kommande sammanträden i höst
ska följande val ske:

Kommunfullmäktige (nya) 1 november

Val av kommunens revisorer, kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsen, kommunalråd, oppositionsråd, ordinarie valberedning samt mandattid för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen (nya) 15 november

Val till kommunstyrelsens utskott.

Kommunstyrelsen 1 december

Årliga val till kommunstyrelsen och andra organ för mandatperioden.

Kommunfullmäktige 13 december

Val till nämnderna.

Sidan uppdaterad 2022-08-05