Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Person som sitter med laptop på knät och ler mot skärmen.

Webbsändning från kommunfullmäktige

Nästa webbsändning

Nästa webbsändning från kommunfullmäktige sänds live 26 november klockan 13.15.

Kallelse med föredragningslista läggs ut cirka en vecka innan mötet på sidan Handlingar och protokoll.

Viktigt om webbsändningar och tillgänglighet

Från och 1 januari 2019 började webbtillgänglighetsdirektivetlänk till annan webbplats att gälla i Sverige. Lagen innebär bland annat att man måste texta och syntolka alla livesändningar, antingen live eller inom 14 dagar. Gör man inte det så ska videon inte ligga kvar på webben.

Autogenererad textning

Då det saknas resurser att manuellt texta sändningar har vi valt att använda oss av autotextning. Vi anser att det är ett så stort mervärde i att ha videon kvar på webben, och väljer alltså att få en textning där kommer förekomma fel ibland.

Framtida mål

Vårt mål är att bygga struktur kring textning/syntolkning med verktyg som underlättar processer i framtiden. Fram tills dess hoppas vi på överseende med eventuella felaktigheter i den autogenererade textningen.

 

Tidigare webbsändningar

Sändningar 2020


Sändningar 2019

 • 5 december

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Överlämnande av Falu kommuns kommunpriser
  • Godkännanden av reglementen
  • Försäljning av kvarteret Rödbro
  • Medborgarförslag
  Relaterade länkar Webbsändning kommunfullmäktigelänk till annan webbplatsHandlingar och protokoll

 • 21 november

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Revisionsrapporter
  • Antagande av Parkeringsstrategi för Falu tätort
  • Godkännande av Besöksnäringsstrategi
  • Motioner och medborgarförslag
  Relaterade länkar Webbsändning kommunfullmäktigelänk till annan webbplatsHandlingar och protokoll

 • 15 oktober

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Budget med årsplan för Falu kommun 2020-2022
  • Svar på revisionsrapport Granskning intern kontroll
  • Antagande av detaljplan för småhusområdet vid Vällanstigen
  • Godkännande av Besöksnäringsstrategi
  Relaterade länkar Webbsändning kommunfullmäktige del 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterWebbsändning kommunfullmäktige del 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHandlingar och protokoll

 • 12 september

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Antagande av detaljplan för kvarteret Rödbro - kvartersmarken.
  • Antagande av detaljplaneprogram för bostäder på del av Källviks- och Simonsberget
  • Svar på motion från Mats Nordberg (SD) Lokala ordningsföreskrifter kring tiggeri.
  • Revisionsrapport Kommunens hantering av orosanmälningar inom skolan och socialtjänsten.
  • Medborgarförslag, bland annat kallbadhus i Kålgården och utegym i Roxnäs.
  Relaterade länkar Webbsändning kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHandlingar och protokoll.

 • 17 juni

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Detaljplaner
  • Val av valberedning
  • Val av kommunrevisor
  • Revisionsrapport: Betalas oseriösa leverantörer?
  • Interpellationer och medborgarförslag
  Relaterade länkar Webbsändning kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHandlingar och protokoll.

 • 27 maj

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Falu kommuns årsredovisning 2018
  • Kommunfullmäktiges ansvarsprövning
  • Godkännande av besöksnäringsstrategi
  • Granskningsrapport: Bokslut och årsredovisning 2018-12-31 Falu kommun
  • Granskningsrapport: Bokslut och årsredovisning 2018 Räddningstjänsten Dala Mitt
  • Val av ledamöter, ersättare och presidion i kommunens nämnder för mandatperioden
  Relaterade länkar Webbsändning kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHandlingar och protokoll.
 • 4 april

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Justering av kultur- och fritidsnämndens inriktningsbeslut för simhall i Falun
  • Revisionsrapport: Granskning av den kommunala lönenämnden
  • Motioner, interpellationer och medborgarförslag
  Relaterade länkar Webbsändning kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHandlingar och protokoll.

 • 7 mars

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Begäran om utredning gällande de juridiska och ekonomiska förutsättningarna att skapa samarbete vid HVB-placeringar.
  • Revidering av beslut för projekt nytt vård- och omsorgsboende i Britsarvet. Medborgarförslag: Elfsborgs parkeringssituation.
  • Medborgarförslag: Sommaraktivitet i hoppbacken på Lugnet.
  • Medborgarförslag: Att lyfta stadskärnans handel.
  • Medborgarförslag: Nytt konserthus i kvarteret posten.
  Relaterade länkar Webbsändning kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHandlingar och protokoll.

 • 7 februari

  Under mötet behandlades bland annat:
  • Godkännande av samverkansavtal för länsgemensamt E-arkiv.
  • Svar på medborgarförslag Minskning av utsläpp från transporter i Falun.
  • Utökning av verksamhetsområde för allmänt vatten och spillvatten i Bergsgården.
  • Motioner med mera.
  Relaterade länkar Webbsändning kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHandlingar och protokoll.


Önskar du att se äldre sändingar?

Om du önskar att se äldre sändningar, kontakta oss så tar vi fram dem åt dig.

Sidan uppdaterad 2020-10-19