Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Breddad rekrytering

Breddad rekrytering genom attraktivare arbetsplats

Hur kan vi tillsammans skapa attraktivare arbetsplatser, så att vi som jobbar här vill stanna kvar och andra vill komma till oss? Hur ökar vi integrationen i Falu kommun till gagn för både nyanlända och verksamheterna? Och hur får vi ihop de här två spåren samtidigt som vi har fokus på dem vi finns till för?

Vårt svar är att vi gör det genom verksamhetsutveckling tillsammans med er medarbetare och chefer. Vi håller i metod och processer, ni har kunskap om era kunder och verksamheter. Tillsammans flyttar ni er från nuläge till önskat läge och ni gör det genom regelbundna träffar med oss och att ni - mellan träffarna - testar det ni kommit fram till på arbetsplatsen. Det är ett gemensamt lärande som aldrig tar slut och ambitionen är att ni fortsätter lära och utveckla verksamheten efter projektets slut.

Deltagare och finansiärer

I projektet deltar enheter inom Omvårdnadsförvaltningen och Serviceförvaltningen med cirka 240 medarbetare, varav 80% är kvinnor.

Projektets mål är attraktiva och inkluderande arbetsplatser och de enheter som deltar tar därför emot praktikanter. Praktikanterna är främst nyanlända med uppehållstillstånd i ett till tre år. De går en serviceutbildning via vuxenutbildningen, där praktik ingår tre dagar i veckan i tre månader med möjlighet till förlängning. Mentorer på arbetsplatserna fungerar som stöd för både praktikanter och medarbetare.

Projektet är ett samarbete med Kommunal i Falun och deras kompetensmedel finansierar projektets samordnare samt de vikarier som arbetar istället för medarbetarna då de har verksamhetsutvecklingsträffar.

Europeiska socialfonden finansierar alla andra kostnader i projektet.

Kontakt

Projektledare och verksamhetsutvecklare
Helena Bergman
Telefon: 023 – 863 22
E-post: helena.bergman@falun.se

Sidan uppdaterad 2020-06-22