Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Jobbtorg

Jobbtorget är till för dig som behöver stöd i ditt arbetssökande. Här finns det möjlighet för dig att exempelvis skriva CV och personligt brev eller få coachning i arbetssökandet för att närma dig ditt mål. Vi bjuder även in rekryteringsföretag och anordnar rekryteringsträffar med företag som är i behov av att anställa personal.

Arbetsmarknadskunskap

Arbetsmarknadskunskap är en gruppaktivitet där du under 8 veckor får grundläggande information och kunskap kring områden som berör arbetslivet.

Till exempel:

  • Arbetsrätt (skyldigheter och rättigheter i arbetslivet, kollektivavtal, anställningsformer med mera)
  • Samhällsinformation; offentligt/privat, region/kommun, skatter
  • Personlig målsättning
  • Studieinformation, t ex om bristyrken och olika vägar till utbildning

Du kommer få möjlighet att åka på studiebesök till olika arbetsplatser och vi bjuder in föreläsare som kommer till oss, exempelvis kommunens budget- och skuldrådgivare, studie- och yrkesvägledare och olika arbetsgivare.

Sidan uppdaterad 2019-02-19