Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som har sådana egenskaper att de betraktas som farliga för människors hälsa eller miljön. De kan t.ex. vara frätande, giftiga eller cancerogena. Därför finns det en rad regler när det gäller farligt avfall.

Exempel på farligt avfall är spillolja, lösningsmedel, lysrör, färg- och lackavfall.

Genom att granska vilka kemiska produkter som verkligen behövs, inte använda mer än som är absolut nödvändigt och helst konsekvent välja kemiska produkter och varor som innehåller så lite farliga ämnen som möjligt kan vi minska mängden farligt avfall och därmed också riskerna.

Hur ska farligt avfall hanteras?

Det farliga avfall som efter detta trots allt uppstår ska omhändertas på ett så bra sätt som möjligt för hälsan och miljön. Farligt avfall får till exempel inte blandas med andra slag av farligt avfall eller annat slag av avfall, utan ska lämnas i så ”ren” form som möjligt för säkert omhändertagande och destruktion. 

Transport av farligt avfall

Om du bedriver en verksamhet där farligt avfall uppkommer får du inte själv transportera detta till en anläggning som tar hand om avfallet. För en sådan transport krävs att du anlitar en transportör med tillstånd för transporten. Du har även möjlighet att själv transportera visst farligt avfall men för detta krävs att du har erhållit tillstånd eller gjort en anmälan om detta hos länsstyrelsen.

Lagar, tillsyn och råd

De bestämmelser som reglerar hur farligt avfall ska hanteras och vilka skyldigheter den har som hanterar farligt avfall finns i avfallsförordningen. Här finns också en lista på vad som klassas som farligt avfall.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens uppgift är att bedriva tillsyn över att transport och slutligt omhändertagande av farligt avfall sker i enlighet med de regler som finns på området. Syftet med arbetet är att mängden avfall skall minskas och hanteras på rätt sätt. 

Kontakta gärna miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via kontaktcenter om du bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer så att du är säker på att du gör på rätt sätt. 

Mer information:

Falu kommuns faktablad om farligt avfallPDF

Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2019-01-18