Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Hygienlokaler

Hygienlokaler är ett begrepp för samtliga lokaler där allmänheten erbjuds någon form av hygienisk eller fysisk behandling. Om du ska utföra sådana behandlingar måste du i många fall anmäla det. I regel ska alla behandlingar som punkterar huden anmälas, antingen till kommunen eller till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Nya regler från och med 1 juli 2021

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är ny tillsynsmyndighet över estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar. Det innebär att den som utför injektionsbehandlingar nu ska anmäla sin verksamhet till IVO istället för till kommunen. Även du som tidigare har varit anmäld till kommunen behöver göra en ny anmälan till IVO. Behandlingar som omfattas är i regel alla som innebär att något injiceras i huden, exempelvis botox, fillers och plasma (PRP-behandling).

Läs mer på IVOs hemsida där du också hittar anmälningsblanketter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nytt från 1 juli är även att behandlingar där det finns risk för annan smitta än blodsmitta blir anmälningspliktiga till kommunen. Detta gäller användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol eller annan behandling där verktyg används stickande/skärande mot huden. Redan befintliga verksamheter har fram till den 1 september 2021 på sig att inkomma med anmälan till miljöavdelningen.

Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

Anmälan ny verksamhet

Om du ska starta en verksamhet där allmänheten erbjuds hygienisk behandling som är stickande eller skärande, det vill säga punkterar hud och/eller slemhinnor måste du anmäla det i förväg till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (undantag estetiska injektioner se ovan).

Exempel på sådana behandlingar där risk finns för blodsmitta eller annan smitta är: fotvård, akupunktur, piercing, tatuering, mikroneedling, håltagning med håltagningspistol, rakning med kniv eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande verktyg.

Lokal för hygienisk behandling, blankett för anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan ska skickas in till miljöavdelningen senast sex veckor före planerat startdatum. Även solarier ska anmälas enligt strålskyddslagen. Du får inte påbörja behandling före klartecken från miljöavdelningen. Om du inte anmäler din verksamhet, eller börjar för tidigt, får du betala en sanktionsavgift.

Egenkontroll

När man t.ex. blir piercad eller tatuerad, eller får akupunktur, punkteras kroppens eget skydd i form av hud eller slemhinnor. Det innebär alltid en hälsorisk och därför är det mycket viktigt att ha goda hygienrutiner. En säker behandling i en ren och fräsch lokal bidrar både till kundens och personalens trevnad.

Alla verksamheter med hygienkrav ska ha en fungerande egenkontroll. Det kan till exempel handla om hygienrutiner, ansvarsfördelning, städrutiner, avfallshantering, kontroll av utrustning och en lista på de kemiska produkter som används i verksamheten. Egenkontrollen ska dokumenteras och finnas tillgänglig i lokalen. 

Socialstyrelsen har gett ut en handbok för hygieniska verksamheter:
Socialstyrelsens handbok för hygieniska verksamheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav på hygienlokaler

När du väljer lokal bör du tänka på att lokalen är så stor att rena ytor kan skiljas från smutsiga. Det måste till expempel finnas en plats för hantering av smutsiga instrument, och en annan plats för desinficerade och sterila instrument. Det bör helst också vara avskilda utrymmen och skåp för förvaring av rent respektive sterilt material.

I behandlingslokalen ska det finnas ett tvättställ för handhygien (utöver hand­tvättstället på toaletten). Vid fotvård bör det också finnas en utslagsvask för fotbadsvatten i behandlingsutrymmet eller i direkt anslutning. Utrymme för städutrustning samt utslagsvask med kallt och varmt vatten är något som också ska planeras in från början.

Hygien

Använd personalkläder som är lätta att tvätta och som inte används för privat bruk. Kortärmat underlättar rengöring av händer och underarmar. Använd inte ringar, armband och armbandsklocka när du arbetar.

Tvätta händerna noggrant före och efter varje behandling. Använd flytande tvål och pappershanddukar. Desinficera händerna och låt dem lufttorka innan du tar på engångshandskar.

Desinficera alltid den hud som ska penetreras. Det gör du enklast med en tvättkompress med desinfektionsmedel avsett för hud. 

Ventilation och luft

För att minska infektionsrisken är det viktigt att ventilationen ger tillräcklig luft­växling och att temperaturen är bra. Uteluftsflödet får inte vara mindre än 7 liter/sekund för varje person som beräknas vistas i lokalen samtidigt med ett tillägg av 0,35 liter luft per kvadratmeter rumsyta. Rökning i lokaler där allmänheten har tillträde är inte tillåten, och husdjur får inte vistas där.

Hantering av stickande och skärande avfall

Skärande eller stickande avfall (t.ex. nålar och skalpeller) klassas som smittförande och farligt avfall. Avfallet ska tas omhand av företag med särskilt tillstånd för transport av farligt avfall. Antingen kan ett avtal slutas med ett företag som erbjuder hämtning av denna typ av avfall, eller så kan du själv kontakta Länsstyrelsen för att bli godkänd som egen transportör.

Viktigt är att avfallet läggs i en typgodkänd behållare för smittförande avfall. Behållaren ska förvaras oåtkomligt för obehöriga och vara märkt med etikett med symbol för biologisk fara och tillhörande text ”Smittförande avfall”.

Tillsyn

Miljöavdelningen är ansvarig för tillsynen av hygieniska verksamheter. Ansvaret omfattar både anmälningspliktiga och ej anmälningspliktiga verksamheter. Vid tillsyn kontrolleras att verksamheterna uppfyller gällande lagar, regler och föreskrifter. Miljöavdelningen bokar oftast tillsynsbesöken i förväg med verksamheten men tillsyn kan även ske oanmält, till exempel vid klagomål.

Sidan uppdaterad 2021-12-02