Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Solarier

Du som vill öppna ett solarium för allmänheten måste lämna in en anmälan till Myndighetsnämnden för miljö och bygg. Om du ska starta en solarieverksamhet måste du anmäla det i god tid innan verksamheten startar.

Solarium, blankett för anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En väl inredd lokal, god hygien, egenkontroll och kunskaper hos den som bedriver verksamheten är viktigt för att förhindra spridning av smitta i ett solarium. Solarieverksamheten ska också följa strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Genom att du anmäler din verksamhet får Myndighetsnämnden för miljö och bygg, som är tillsynsmyndighet, veta vilka nya verksamheter som öppnas, och kan då också lämna de råd och anvisningar som behövs.

Lokal och utrustning

Den lokal du använder för solarieverksamheten måste ha god ventilation, eftersom det kan bli varmt av lysrören. Det bör också finnas tillgång till dusch.

På eller intill solarier ska det finnas ett anslag i minst A3-format med den text som står i föreskriften SSI FS 1998:2 under rubriken ”Viktigt för dig som använder ett solarium”.

Du kan beställa eller ladda hem en affisch från Strålskyddsinstitutets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Alla solarier ska uppfylla kraven på märkning, säkerhetsutrustning för tidur, originalrör och tillåtna rör för utbyte. God hygien är mycket viktigt.

Det ska finnas utrustning för att göra rent och desinfektera solariebädden efter varje kund. Det ska också finnas engångspapper och desinfektionsmedel för rengöring i varje solarieutrymme. Se till att det finns solarieglasögon och att de desinfekteras efter varje kund.

Strålskyddsmyndighetens information om solarier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsyn

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  i Falu kommun har bland annat ansvar för att se till att olika verksamheter uppfyller miljöbalkens regler om egenkontroll. Tillsynen sker bland annat genom handläggning av klagomål som framförs av kunderna och/ eller mer förebyggande genom t.ex. tillsynsprojekt där Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  kontrollerar företagets egenkontroll. 

Sidan uppdaterad 2021-11-22