Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En massa barn som sitter på rad

Tillgänglighet på falun.se

Några målgrupper som brukar nämnas när man talar om tillgänglig information är dyslektiker, synskadade, personer med annan funktionsnedsättning, personer med svenska som andraspråk, personer med koncentrationssvårigheter, men även ovana vid internet.

Men alla berörs av tillgänglighet. Om den är god tänker ingen på den. Om den är dålig kommer några att helt utestängas från informationen, andra kommer att ha allvarliga problem med att läsa och förstå.

Mål: Att nå ut till alla

Vårt mål är att nå ut med information till alla. Genom att www.falun.se följer e-delegationens riktlinjer och Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) blir innehållet tillgängligt för en bred mottagargrupp inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Som exempel ska det finnas plats att klicka med fingret på en länk på mobiltelefonen och talsyntes ska fungera (uppläsning).

Det ska vara lätt att hitta och ta till sig innehållet oavsett vilken enhet webbesökaren använder, till exempel mobiltelefon, surfplatta eller dator.

En del i tillgänglighetstänket är att vi har valt ett webbpubliceringssytem med inbyggd kontrollfunktion som kollar att sidorna följer viktiga punkter enligt WCAG.

Exempel på tillgänglighet på falun.se

  • Vårt mål är att det ska vara lätt att hitta önskad information, och webbstrukturen/navigeringen är testad på olika användargrupper, hur de flesta letar. 
  • Vi arbetar för att alla ska förstå språket. Vi strävar efter att använda klarspråk.
  • Förstår du inte svenska erbjuder vi flera språk genom Googles översättartjänst.
  • Du kan lyssna på de flesta av sidorna på webbplatsen.
  • Vi arbetar för att alla bilder och grafiska objekt ska ha en alternativ text. Det innebär att synskadade också kan tolka webbplatsen.
  • Vi strävar efter enhetlig design för att du ska hitta lättare.
  • Vi strävar efter att få strukturerade, överskådliga sidor genom till exempel korta stycken och rubriker.
  • Falun.se anpassar sig automatiskt efter om du använder datorskärm, mobiltelefon eller läsplatta.
  • Vi utbildar alla redaktörer och har tydliga riktlinjer för hur man skapar tillgängliga webbsidor. Ett exempel är att skriva ut tydliga, beskrivande rubriker och länkar.
Sidan uppdaterad 2020-05-11