Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Äldre person som håller i smartphone.

Tillgänglighetsredogörelse för falun.se

Falu kommun står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På den här sidan beskrivs hur falun.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är falun.se?

Delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi är medvetna om dessa delar och arbetar med att åtgärda dem.

Brister som inte följer lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Vissa alt-texter beskriver inte motiv på bilder korrekt.
  • Det finns vissa filmer som saknar syntolkning.
  • Vissa formulär fungerar inte med skärmläsare.
  • Vissa PDF-dokument är inte tillgängliga.
  • Engelska sidor är inte alltid uppmärkta som engelska.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

  • Vissa äldre poddar saknar textalternativ.
  • Vissa filmklipp saknar textalternativ.

Problem vid användning utan hörsel

  • Vissa äldre poddar saknar textalternativ.
  • Vissa filmklipp saknar textalternativ.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav – kontakta oss så vi kan åtgärda felet.

Om du behöver innehåll från falun.se som inte är tillgängligt för dig, men som inte ingår i lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, vill vi självklart ändå att du ska kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Du mejla oss på kontaktcenter@falun.se. Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.
Du kan också ringa oss på 023-830 00.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vi arbetar hela tiden med att webbplatsen ska vara förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar, och delar som på ett eller annat sätt inte är helt tillgängligt, beskrivs i den här redogörelsen.

Åtgärder

Vår ambition är att snarast åtgärda uppkomna tillgänglighetsproblem. Vissa problem kan kvarstå något längre, framför allt innehåll som skapats med äldre teknik, men i takt med att vi uppdaterar tekniken kan den typen av innehåll göras tillgängligt fullt ut. Meddela därför gärna om några problem hindrar dig från att ta del av information så kan vi hitta en lösning.

Oskäligt betungande anpassning

Falu kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Textning av filmade kommunfullmäktigemöten kommer att ske med automatiska textningsverktyg eftersom en manuell textning skulle vara oskäligt betungande.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Äldre podcasts och videoklipp

Äldre podcasts och videoklipp som publicerats innan 23 September 2020 samt direktsändningar av kommunfullmäktige kan sakna textalternativ.

Kartor

Kartor som ej används för navigering kan sakna textalternativ.

Hur vi har testat webbplatsen

Kommunikationskontoret bevakar hela tiden webbplatsens sidor med verktyget Siteimprove för att få information om sidor som brister i tillgänglighet. Det görs också mer omfattande genomgångar av tillgängligheten på falun.se. Senaste bedömningen av den typen gjordes den 4 juni 2021.

Granskningsmetod Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senaste uppdateringen

Redogörelsen uppdaterades senast den 5 november 2022.

Sidan uppdaterad 2023-04-04