Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Fondernas ändamål

Det finns 19 fonder med olika ändamål som går att söka medel ur.

Du ska söka ur den fond som passar din situation och vad du vill använda eventuella medel till.
En ansökan ska göras per fond. Det är möjligt att söka ur flera fonder om din ansökan överensstämmer med stiftelsens ändamål.

 1. Stiftelsen J Sunnanberg och A Svinséns donation
  I första hand till Falu stads mest nödlidande och ekonomiskt svaga personer.
  I andra hand till de mest nödlidande och ekonomiskt svaga personer i övriga delar av Falu kommun.I tredje hand till kollektiva åtgärder för att förbättra dessa personers sociala förhållanden.
  - Kan sökas av enskilda personer och föreningar i hela Falu kommun.
 2. Stiftelsen Aurora Fahlviks understödsfond
  Behövande kvinnor med företräde för före detta tjänarinnor och sömmerskor.
  - Kan sökas av enskilda kvinnor i hela Falu kommun.
 3. Stiftelsen Bokhållare Axel Adlers donationsfond
  Sociala hjälpåtgärder.
  - Kan sökas av enskilda personer i hela Falu kommun.
 4. Stiftelsen Enskilda Barnhemmet
  Barns- och ungdoms vård och fostran i Falu kommun.
  - Kan sökas av enskilda personer i hela Falu kommun.
 5. Stiftelsen Hofverska donationen
  Individuella understöd och kollektiva sociala åtgärder, med företräde för personer eller ändamål inom Bjursås fd kommun.
  - Kan sökas av enskilda personer och föreningar.
 6. Stiftelsen Anna Svedlunds donation
  Utdelas till behövande sjuka inom tidigare Svärdjsö kommun och i andra hand till andra behövande inom samma område.
  - Kan sökas av enskilda personer i tidigare Svärdsjö kommun.
 7. Stiftelsen August och Maria Englunds donation
  Personer i Falu stad som på grund av sjukdom eller andra orsaker är i behov av hjälp.
  - Kan sökas av enskilda personer i det geografiska område som var Falu stad när donationen gjordes. Se karta Falu stad år 1937.
 8. Stiftelsen Sofie Kronbergs testamentsfond
  Understöd till behövande änkor eller döttrar till köpmän och hantverkare i Falu kommun.
  - Kan sökas av enskilda personer i hela Falu kommun.
 9. Stiftelsen Hj Grönblads fond pauvres honteux
  I första hand behövande i Falu stad. I andra hand behövande i Falu kommun. I tredje hand kollektiva sociala ändamål Falu kommun.
  - Kan sökas av enskilda personer och föreningar.
 10. Stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres honteux
  I första hand behövande i Falu stad. I andra hand behövande i Falu kommun. I tredje hand kollektiva sociala ändamål i Falu kommun.
  - Kan sökas av enskilda personer och föreningar.
 11. Stiftelsen Hildur Melkerssons barnhemsfond
  Barns- och ungdoms vård och fostran i Falu kommun.
  - Kan sökas av enskilda personer i hela Falu kommun.
 12. Stiftelsen Johanna Erika Olssons patientfond
  Behövande från Svartnäs församling som bor på Källegården.
  - Kan sökas av enskilda personer från Svartnäs.
 13. Stiftelsen Blomsterfonden
  Så länge verksamhet bedrivs genom kommunala handikapprådets arbetsgrupp för sommararrangemang på Liljans Herrgård lämnas som bidrag att finansiera sommarprogram för barn, äldre och personer med funktionsvariationer. Om den upphör fritt disponera avkastningen till barn, äldre och personer med funktionsvariationer i Falun.
  - Kan sökas av enskilda personer och föreningar i hela Falu kommun.
 14. Stiftelsen Social Samfond 1
  Till personer med otillfredsställande ekonomisk standard.
  - Kan sökas av enskilda personer i hela Falu kommun.
 15. Stiftelsen Social Samfond 2
  Vård- och omsorg om behövande barn och ungdomar, stöd åt barn med funktionsvariationer eller deras föräldrar samt till barnkolonier eller liknande samt förskoleverksamhet.
  - Kan sökas av enskilda personer och föreningar i hela Falu kommun.
 16. Stiftelsen Social Samfond 6
  Belöning av personer inom Falu kommun, i första hand från tidigare Falu stad samt Stora Kopparbergs, Vika och Sundborns kommuner som med uppoffring av egen bekvämlighet vårdat närstående eller som fullgjort långvarig och trogen tjänst.
  - Kan sökas av enskilda personer boende i Falu kommun.
 17. Stiftelsen Kurt-Arne Fritz fond
  Utdelas till personer med funktionsvariationer, antingen till förening eller till enskilda.
  - Kan sökas av enskilda personer och föreningar i Falu kommun.
 18. Stiftelsen Albert Ewerströms testamente
  Jordbruksarbetare i Falu kommun.
  - Kan sökas av enskilda personer i Falu kommun.
 19. Stiftelsen Frida Öhmans patientfond
  I första hand bidrag till patient som under eller efter sjukhusvård fått sin ekonomiska ställning försämrad. I andra hand till kostnader för eftervård. I tredje hand till ortopediska hjälpmedel.
  - Kan sökas av enskilda personer i Falu kommun.
Sidan uppdaterad 2023-08-08