Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Frågor och svar om fonder

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Socialnämndens fonder.

Vem kan söka?

Privatperson som är folkbokförd i Falu kommun samt föreningar med säte och/eller aktiv verksamhet i Falu kommun. Observera att vissa av stiftelserna kan ha speciella syften och krav på ändamål eller geografiska områden.

När kan jag söka?

Ansökan ur Socialnämndens fonder är öppen 1 februari 2023 till 31 mars 2023

Hur vet jag vilken stiftelse jag ska söka ur?

Information och en sammanfattning kring urkundens vilja finns på Falun.se och i pappersform på Kontaktcenter. Utifrån sammanfattningen kan du sedan välja den stiftelse du vill ansöka ur.

Vad händer om jag inte uppger en stiftelse i ansökan?

Du kommer att få en begäran om komplettering, inkommer du inte med en komplettering så avslås ansökan.

Hur får jag information kring de olika geografiska områden som uppges i sammanfattningarna kring stiftelserna?

Information kring de olika stadsdelarna finns under respektive stiftelse i information

Vad krävs för att min ansökan ska hanteras (privatperson)?

Ansökningsblanketten ska vara fullständigt ifylld. Du uppger vilken stiftelse du söker pengar ur och varför. Du behöver beskriva din familjesituation och hur den ekonomiska situationen ser ut. Observera att vissa av stiftelserna kan ha speciella syften och krav på ändamål eller geografiska områden.

Vad krävs för att min ansökan ska hanteras (förening)?

Ansökningsblanketten ska vara fullständigt ifylld och rätt dokument bifogade. Du uppger vilken stiftelse du söker pengar ur och varför. Föreningen ska ha sitt säte och/eller bedriva aktiv verksamhet i Falu kommun. Observera att vissa av stiftelserna kan ha speciella syften och krav på ändamål eller geografiska områden.

När beslutas det om jag ska få pengar?

Vid Arbetslivs- och socialnämndens sammanträde den 24 maj 2023 beslutas det om vilka som erhåller stiftelsemedel och vilka som får avslag på sin ansökan.

Hur meddelas beslut om min ansökan?

Efter Arbetslivs- och socialnämndens möte i maj 2023 erhåller de som fått avslag ett skriftligt beslut, övriga får en utbetalning.

När betalas pengarna ut?

Stiftelsemedel från Socialnämndens fonder betalas ut i juni 2023


Sidan uppdaterad 2023-02-01