Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett barn och en vuxen som sitter och tittar på något

Stöd till föräldrar och föräldrakurser

Barn i Föräldrars Fokus - BiFF

Är du separerad från barnets andra förälder? Har ni svårt att samarbeta och kommunicera med varandra?

Denna kurs ger dig kunskap och möjlighet till reflektion om hur ditt barn påverkas av era konflikter och hur du som förälder kan stödja ditt barn på bästa sätt.

Det är bra om båda föräldrarna deltar men det är inte nödvändigt. Om båda föräldrarna deltar sker det i separata grupper. Max åtta deltagare per grupp. Vi träffas fyra gånger och kursen är kostnadsfri.

Vi vet ännu inte om det blir en BiFF-grupp hösten 2020. Du kan ändå anmäla ditt intresse, så hör vi av oss till dig när vi har ett startdatum.

Inför gruppstart träffar vi varje förälder för ett inskrivningssamtal så anmäl dig därför i god tid!

Efter avslutad grupp har vi ett enskilt avslutningssamtal med var och en.

Kurserna hålls på Hantverkaregatan 6, 3 trappor.

Du anmäler dig via Kontaktcenter, klicka på symbolen Kontakt ovanför bilden högre upp på sidan.

Föräldrar till Ungdomar i Riskzon - FUR

Har du barn på högstadiet eller på gymnasiet? Känner du oro för att ditt barn kommer att hamna i eller har hamnat i en social riskmiljö med alkohol, droger, kriminalitet och socialt riskbeteende?

Då kan du höra av dig till oss. När vi har fått tillräckligt många föräldrar för att starta en grupp är du välkommen att delta.

Syftet med gruppen är bland annat att:

  • du får stöd i föräldrarollen att bemöta ditt barn
  • skapa ett föräldranätverk
  • du får mer kunskap om hur alkohol och droger påverkar ditt barn och om kriminalitet och socialt riskbeteende
  • du får idéer om hur du kan gränssätta på ett bra sätt

Vi omfattas av tystnadsplikt och träffarna varken journalförs eller registreras.

Träffarna hålls på Hantverkaregatan 6, 3 trappor.

Om du vill veta mer eller vill anmäla dig gör du det via Kontaktcenter på telefonnummer 023-830 00.

Nätverksmöten i skolan

Nätverksmöte på initiativ av skolan. Socialförvaltningens nätverkslag genomför möten med skolpersonal och inbjudna personer som är viktiga för barnet.

Kontakt, anmälan och information

Dialogen når du via Kontaktcenter. Telefonnummer 023-830 00 och e-post kontaktcenter@falun.se.

Sidan uppdaterad 2020-07-30