Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Falu Demens Omsorg AB

Falu Demens Omsorg AB är en privat utförare av omvårdnad, service och ledsagning med specialiserad kompetens inom demensområdet. Vi tar emot kunder i Falu kommun. Undantagna är Sågmyra, Bjursås, Svärdsjö, Enviken, Vika, Sundborn och Toftbyn.

Falu demensomsorg har ett kapacitetstak om max 55 kunder för att kunna erbjuda en välplanerad hemtjänst med god kvalitet. Biståndshandläggaren informerar om de är ett valbart alternativ och har möjlighet att ta emot nya kunder.

Våra tjänster

Omvårdnad, service och ledsagning.

Personal och kompetens

Falu Demens Omsorg har ca 30 anställda. Många av de anställda är undersköterskor med lång erfarenhet av äldreomsorgen och då i huvudsak mot demensområdet.

Verksamhetsidé

Falu Demens Omsorg arbetar personcentrerat utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för personer med demenssjukdom. Kontinuitet, utbildning, handledning och reflektion samt levnadsberättelser är viktiga delar för att bedriva en god demensomsorg.

Språk

Svenska och engelska.

Kontakt

Falu Demens Omsorg når du via telefonnummer 023-100 06 och e-post
info@faludemensomsorg.se.

Du hittar också information på hemsidan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer här hur du ansöker om hemtjänst eller om ditt behov av stöd eller hjälp har förändrats

Sidan uppdaterad 2023-04-17