Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flera människor som sitter kring ett bord och samtalar

Samhällsorientering för asylsökande

Integrationsenheten har fått beviljade projektmedel från Länsstyrelsen Dalarna för att kunna erbjuda asylsökande i Falun att delta i kommunens samhällsorientering.

Projektet syftar till att motverka passivisering bland vuxna asylsökande och underlätta deras kontakter under tiden de väntar på beslut i frågan om uppehållstillstånd. Genom att de asylsökande får delta i den ordinarie samhällsorienteringen tillsammans med nyanlända skapas förutsättningar för sociala aktiviteter, erfarenhetsutbyte och delaktighet i samhället.

De asylsökande får möjlighet att delta i samhällsorienteringskursen som varar i 100 timmar och innehåller bland annat ämnen som individens rättigheter och skyldigheter, jämställdhet, mänskliga rättigheter och barnuppfostran.

I nuläget anordnas samhällsorientering endast via fjärrundervisning vilket innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att man använder informations- och kommunikationsteknik.

För mer information se informationsbladen på olika språk:

Svenska och engelskaPDF

ArabiskaPDF

PersiskaPDF

Sidan uppdaterad 2020-09-22