Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett barn som leker i en lekpark

God och nära vård

Med God och nära vård sätts människan i fokus, inte den diagnos som är kopplad till individen. Utgångspunkt är personens behov och resurser.

Om resurserna finns inom Region Dalarna, Primärvården, privat vårdcentral eller inom kommunen ska inte spela någon roll för individen. Samverkan mellan de olika aktörerna sker med individen i fokus.

Målbilden för Falu kommun är trygga invånare och att utgå från invånarnas behov och skapa relationer. Att flera organisationer är inblandade i en persons vård ska inte märkas för individen. Det ska däremot bli en mer proaktiv vård, hälsofrämjande och tillgängliga insatser som bygger tillit. Det är ett gemensamt ansvar.

För att nå målet krävs ett gott samarbete mellan kommun, region och staten.

Personcentrerad vård med delaktighet

Det är en kulturförändring för hur all personal bemöter personen i behov av vård. Det handlar om partnerskap, dokumentation och patientberättelse där personen och anhöriga är delaktiga i vården. Människan sätts i fokus, inte diagnosen kopplad till personen.

En gemensam hälsoplanering görs där en vårdplan med delmål tas fram, och ser över vilka resurser som behövs för att komma till målet.

Kontakt:

Charlotta Borelius, Sektionschef hälso- och sjukvård, Falu kommun

E-postadress: charlotta.borelius@falun.se

Sidan uppdaterad 2023-11-28