Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett barn som leker i en lekpark

God och nära vård

Med God och nära vård sätts människan i fokus, inte den diagnos som är kopplad till individen. Utgångspunkt är personens behov och resurser.

Om resurserna finns inom Region Dalarna, Primärvården, privat vårdcentral eller inom kommunen ska inte spela någon roll för individen. Samverkan mellan de olika aktörerna sker med individen i fokus.

Ett utökat samarbete mellan kommun, region och staten. 

Kontakt:

Kontakt Styrgrupp Falun:
Klicka här (formulär, Beskriv kortfattat vad vi förväntas uppnå med projektet, vilka som deltar i projektet, om projektet är tidsbegränsat och kontaktperson med kontaktuppgifter för projektet) (till vem/vilka ska kontaktformuläret gå?)

Kontakt Region Dalarna:
Hans Danielsson, e-post: hans.danielsson@regiondalarna.se - Tel: 023-491902

Kontakt Falu kommun:
Johan Björklund, e-post: johan.bjorklund@falun.se telefon: 023- 829 89

Kontakt Falu Vårdcentral:
Maria Nyberg, e-post: maria.a.nyberg@regiondalarna.se telefon: 070-299 00 95

Projekt

  • En arm med en blodtrycksmätare Mobilt team

    Här samverkar Falu kommuns hemsjukvård och regionen med Falu vårdcentral.
Sidan uppdaterad 2022-04-04