Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Lokalt Falun

En god, nära och samordnad vård som stärker hälsan är målet med God och nära vård.

Målbilden för Falu kommun är trygga invånare och att utgå från invånarnas behov och skapa relationer. Att flera organisationer är inblandade i en persons vård ska inte märkas för individen. Det ska däremot bli en mer proaktiv vård, hälsofrämjande och tillgängliga insatser som bygger tillit. Det är ett gemensamt ansvar.

Personcentrerad vård med delaktighet

Det är en kulturförändring för hur all personal bemöter personen i behov av vård. Det handlar om partnerskap, dokumentation och patientberättelse där personen och anhöriga är delaktiga i vården. Människan sätts i fokus, inte diagnosen kopplad till personen.

En gemensam hälsoplanering görs där en vårdplan med delmål tas fram, och ser över vilka resurser som behövs för att komma till målet. Om resurserna finns inom Region Dalarna, Primärvården, privat vårdcentral eller inom kommunen ska inte spela någon roll för individen. Samverkan mellan de olika aktörerna sker med individen i fokus.

Kontakt:

Kontakt Styrgrupp Falun:
Klicka här (formulär, Beskriv kortfattat vad vi förväntas uppnå med projektet, vilka som deltar i projektet, om projektet är tidsbegränsat och kontaktperson med kontaktuppgifter för projektet) (till vem/vilka ska kontaktformuläret gå?)

Kontakt Region Dalarna:
Hans Danielsson, e-post: hans.danielsson@regiondalarna.se - Tel: 023-491902

Kontakt Falu kommun:
Johan Björklund, e-post: johan.bjorklund@falun.se telefon: 023- 829 89

Kontakt Falu Vårdcentral:
Maria Nyberg, e-post: maria.a.nyberg@regiondalarna.se telefon: 070-299 00 95

Sidan uppdaterad 2022-03-14