Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Nationellt

Regeringen och SKR har slutit en överenskommelse för 2022 om insatser för utveckling till god och nära vård. Överenskommelsen omfattar totalt 6,36 miljarder kronor för att stötta utvecklingen av nära vård i kommuner och regioner, stärka primärvården och skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare.

Överenskommelsen innehåller bland annat medel för att säkerställa tillgången till en fast läkarkontakt inom primärvården, fler VFU-platser (praktikplatser) för sjuksköterskestudenter och att fler sjuksköterskor ska ges möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska. Överenskommelsen innehåller även insatser på e-hälsoområdet och en förstärkning av ambulanssjukvården.

Bakgrund – åldrande befolkning

Framtidens omsorgsutmaningar kräver ett förändrat arbetssätt. En åldrande befolkning gör att antalet gamla och unga ökar i snabbare takt än befolkningen i arbetsför ålder. Under den kommande 10-årsperioden prognostiseras gruppen i ålder 80 år och äldre att öka med närmare 50 procent medan gruppen i arbetsför ålder bedöms öka med endast 5 procent.

Det ställer stora krav på det totala vårdsystemet både hos Region och kommun. Den svenska hälso- och sjukvården står inför en strukturförändring där primärvården ska bli den verkliga basen i första linjens vård. Vården ska komma närmare invånarna och bli anpassad till samhällets demografiska utmaningar.

Med arbetssättet God och nära vård sätts individen i centrum på ett mer uttalat sätt än tidigare.

Läs mer här på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Läs mer här på SKR.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här är Nära vård:

Källa: SKR

Sidan uppdaterad 2022-03-28