Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Styrgrupp Falun

Både på länsnivå och kommun nivå styrs och samordnas arbetet av en styrgrupp. I Falun innehåller styrgruppen representanter från primärvården, Falu vårdcentral och Falu kommun.

Idéer om olika projekt från enheterna runt om i kommunen tas till styrgruppen. Styrgruppen kopplar på de resurser och insatser som behövs, både från länsnivå och inom kommun och primärvård, och sänder sedan projektet tillbaka till enheten.

Enheten rapporterar sedan tillbaka styrgruppen om hur projektet fortlöper.

Styrgruppen avgör sedan om projektet ska implementeras i de olika verksamheterna.

Illustration över händelsekedjan inom God och nära vård i Falun.

Kontakt:

Kontakt Styrgrupp Falun:
Ett kontaktformulär håller på att arbetas fram.

Kontakt Region Dalarna:
Hans Danielsson, e-post: hans.danielsson@regiondalarna.se - Tel: 023-491902

Kontakt Falu kommun:
Johan Björklund, e-post: johan.bjorklund@falun.se telefon: 023- 829 89

Kontakt Falu Vårdcentral:
Maria Nyberg, e-post: maria.a.nyberg@regiondalarna.se telefon: 070-299 00 95


Sidan uppdaterad 2022-05-25