Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Medicin

Medicinskt ansvariga

MAS – medicinskt ansvarig sjuksköterska

MAS är en särskilt anställd sjuksköterska som har ett tillsynsuppdrag för att säkra god kvalitet och säker hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsboende, boende för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvården.

Biträdande MAS är resurs till MAS och har verksamhetsutveckling i sitt uppdrag som sker i samverkan med MAR

MAS och biträdande MAS samverkar med verksamhetschefer, hälso- och sjukvårdspersonal, omvårdnadspersonal samt med förvaltningstjänstemän och politiker i frågor som rör hälso- och sjukvård.

MAR – medicinskt ansvarig för rehabilitering

MAR har samma funktion som MAS, men fokuserar på frågor kring rehabilitering och verksamhetsutveckling.

MAS, biträdande MAS och MAR samarbetar kring riktlinjer, rutiner, instruktioner och kvalitetsarbete i syfte att stärka patientsäkerheten. De främjar också arbete med evidensbaserade metoder, det vill säga vetenskapligt förankrade hälso- och sjukvårds-, och omvårdnadsmetoder.

Arbetet sker på uppdrag av Omvårdnadsnämnden och regleras av hälso- och sjukvårdslagen samt av Socialstyrelsens författningssamling. 

Sidan uppdaterad 2022-12-22