Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Information om coronaviruset

Kraftig smittspridning i Sverige just nu

Smittspridningen har ökat kraftigt i Sverige, så även i Falun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vaccinerna mot covid-19 ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och död. Däremot har den nya omikronvarianten visat sig vara mycket smittsam även för de som är vaccinerade med två doser. Därför införs nu en rad åtgärder för att minska kontakterna i befolkningen. Vissa åtgärder börjar gälla den 12 januari, medan andra kräver regeringsbeslut och för dessa har Folkhälsomyndigheten lämnat in en formell begäran till regeringen.

Åtgärderna bedöms i nuläget behöva finnas kvar fram till mitten av februari, men kommer att omprövas var 14:e dag.

Från och med 12 januari gäller följande:

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus

Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.

Mässor

För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.

Serveringsställen

Krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast kl 23.

Råd till vuxna personer

Alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.

Cuper och läger inomhus

Avrådan förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.

Vuxenutbildningar och lärosäten

För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

Folkhälsomyndigheten vill även att regeringen beslutar om följande åtgärder:

Privata sammankomster

Sänkt tak till 20 personer. Avser uthyrning av lokaler.

Allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus

Maxtak på 500 personer, även med vaccinationsbevis.

Inresor

Kravet på att utländska medborgare över 12 år ska uppvisa ett max 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa till Sverige tas bort, men covidbevis återinförs som krav för inresa från 18-års ålder.

Följande råd och rekommendationer gäller sedan tidigare:

 • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
 • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd
 • Handelsplatser: Liksom tidigare gäller krav på minst 10 kvm per person och att undvika trängsel.
 • Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.
 • Närundervisning för grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är fortsatt huvudprincipen. Åtgärder bör vidtas, så som att vara utomhus så mycket som möjligt, undvika samlingar med stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser.

Sammanställning från myndigheterna: Det här gäller just nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Krisinformation.se)

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 (Folkhälsomyndigheten). Länk till annan webbplats.

Nya rutiner för provtagning

På grund av stor brist på analyskapacitet i hela landet tvingas Region Dalarna begränsa provtagningen för covid-19. Nu prioriteras provtagning av vård- och omsorgspersonal samt smittspårning. Andra som visar symtom uppmanas att stanna hemma och avstå från provtagning tills vidare.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk (Folkhälsomyndigheten). Länk till annan webbplats.

Vaccinera dig om du har möjlighet

Vaccination är enligt ansvariga myndigheter det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Just nu kan dos 1 och 2 bokas av alla från 12 år. Dos 3 kan också bokas av alla mellan 18 och 64 år. Vaccinationstillfället för påfyllnadsdos tre kan ske tidigast 5 månader efter att man fick dos 2.

Boka tid för vaccination i Dalarna. Länk till annan webbplats. (1177.se)

Särskilda råd till dig som inte är vaccinerad

Du som inte är vaccinerad har ett särskilt ansvar. För att minska risken för smittspridning behöver du följa särskilda råd för att skydda dig själv och andra.

 • Håll avstånd till andra människor.
 • Undvik nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är över 70 år.
 • Håll avstånd till andra på din arbetsplats när så är möjligt och undvik platser med trängsel, till exempel konserter, nattklubbar och större fester.

OBS! Dessa råd gäller inte personer som är under 18 år eller de som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten: Så skyddar du sig själv och andra Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten om vad som gäller för att testa sig och att stanna hemma Länk till annan webbplats.


Hitta snabbt

Äldre person som tittar ut genom fönstret.

Samlad information till dig som känner dig orolig av olika anledningar.

Jordglob.

Collected information in English and other languages can be found here.

Äldre person i skogen.

Information till dig i en riskgrupp, eller undrar över situationen för de i en riskgrupp.

Person som lägger in böcker i skåp.

Samlad information till er som har barn i förskola och skola, eller som själva studerar.

Mer information från andra aktörer

Övergripande: Så jobbar kommunen

 • Falu kommun följer löpande händelseutvecklingen och deltar på regelbundna samverkanskonferenser med bland annat länsstyrelsen, Region Dalarna och övriga dalakommuner.
 • Länsstyrelsen har löpande kontakt med ansvarig smittskyddsläkare på Region Dalarna och förmedlar informationen till kommunerna. Det är smittskyddsläkaren som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet.
Sidan uppdaterad 2022-01-13