Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på lång gata med snö och faluröda hus på vardera sida.

Snödagbok

Senaste nytt om snöröjning och halkbekämpning.

På den här sidan får du mer information om hur vi arbetar med snöröjning, halkbekämpning och annan vinterväghållning. I kartan längst ned på sidan kan du se vilken prioritet en gata och gång- och cykelväg har. I Snödagboken får du löpande information om pågående arbete.

Se vanliga frågor på sidan Frågor och svar om snöröjning och halkbekämpning

Snödagbok

Här i Snödagboken kan du läsa om pågående arbete med snöröjning, sandning och annan vinterväghållning.

Fredag 2 december

Vi har halkbekämpat det prioriterade vägnätet (A1) under morgonen 2/12.

Tisdag 22 november

Utkallade klockan 3.30. Prionätet snöröjs och halkbekämpas. Centrum halkbekämpas. Gång- och cykelvägarna snöröjs och halkbekämpas. Villaområdena halkbekämpas.

Måndag 21 november

Det har kommit en del snö och sedan klockan 4.00 på måndagsmorgonen plogas och halkbekämpas prionätet samt de centrala delarna av Falun.

Söndag 20 november

Saltning påbörjad klockan 7.00 för att förebygga fastfrysning av nederbörd som kommer under dagen.

Fredag 18 november

Vintern lär vara på väg nu i helgen, så vi sandar alla gång- och cykelbanor samt gågatorna i centrum i förebyggande syfte.

Karta för vinterväghållning

De gator som kommunen snöröjer och halkbekämpar är markerade med olika blå färg och mönster.

Den blå färgen visar vilken prioritering gatorna har, alltså en vägledning om i vilken turordning gatorna snöröjs och halkbekämpas.

Så här fungerar kartan

Klicka på färgad yta, punkt eller linje för status och aktuell information. Grå yta är utanför kommunens mark.

Längst ner på kartan finns fyra symboler du kan klicka på för att:

 • Se teckenförklaring (ikon med punktlista)
 • Välja vilka lager som du vill se (ikon med tre fyrkanter på varann)
 • Välja bakgrundskarta (ikon med fyra små fyrkanter)
 • Få information om och hjälp med kartan (ikon med frågetecken)

Kartan uppdateras löpande.

Så visas prioritet av gator

Prioritet 1: Mörkblått

 • Mörkblå heldragen linje (bilvägar)
 • Mörkblå streckad linje (gång- och cykelväg)
 • Mörkblå prickad linje (rekommenderad cykelväg i bilväg)

Prioritet 2: Mellanblå

 • Mellanblå heldragen linje (cykelväg)
 • Mellanblå streckad linje (gång- och cykelväg)
 • Mellanblå prickad linje (rekommenderad cykelväg i bilväg)

Prioritet 3: Ljusblå

 • Ljusblå heldragen linje (lokalgata)
Sidan uppdaterad 2022-12-05