Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Pojke och pappa busar i gröngräset. Foto: Ulf Palm

Parker och grönområden

Det är kommunens uppgift att skapa bra utemiljöer för alla som bor och vistas i Falun. Stadens uterum är till för lek, rekreation, undervisning och motion. Det finns stadsparker, bostadsområdesparker och naturparker. Här följer en kort beskrivining av några av våra parker och grönområden som du kan besöka.

​Läroverksparken

Läroverksparken anlades 1867 som en botanisk trädgård att använda i naturkunskapsundervisningen. Flera av de träd som då planterades finns ännu kvar i parken, däribland de mäktiga silverlönnarna. Läroverksparken spelar idag en mycket viktig roll som stadspark i centrum. Parken ligger vid Trotzgatan - Kristinegatan i anslutning till Kristinegymnasiet.

Läroverksparken utvecklas

Under årens lopp har Läroverksparken genomgått många förändringar. 2015 påbörjades en renovering av parken som syftar till att återskapa dess karaktär som botanisk park. Nya perennrabatter anlades utmed mittgången. Inspiration till växtvalet hämtades från gamla växtlistor från parkens allra första tid.

Under hösten 2017- våren 2018 fortsätter arbetet. I hörnet mot Kristinegymnasiet skapas en ny liten oas för flanerande falubor; en kryddträdgård som kommer att vara stenlagd för att öka tillgängligheten. Under hösten 2017 gjordes det mesta av markarbetet och till våren planteras buskar och kryddväxter. Nya bänkar och papperskorgar kommer också placeras ut.

Kronbergs minne

Kronbergs Minne är en liten park, belägen centralt i Falun vid Åsgatan - Nybrogatan - Trotzgatan. Kronbergs minne är en donation från Maria Kronberg till minne av hennes barnkäre man. Parken som tidigare var en kålgård inköptes och anlades som park och “lekplats för stadens barn“ på 1880-talet. Parken är idag ett kulturarv värt att bevara.

Årummet

Årummet kallas området längs Faluån, från Östanfors till Tisken. Det ger utrymme för promenader längs vattnet och många fina platser att stanna till vid. Möjligheten att njuta är lika stor både sommar och vinter. Ölandsparken, vid polishuset, är ett populärt picknickställe med vackra perennplanteringar.

Åkanten

Åkanten är en smal liten grön oas som är belägen utefter Faluån mellan Ordenshuset och Spruthuset. Där kan man sitta och blicka ut över ån precis som Arvid Backlunds staty av Selma Lagerlöf. På våren blommar lökarna både i gräsmattan och i de långa rabatterna som löper längs Östra Hamngatan och sommartid fylls rabatterna med sommarblommor.

Geislerska parken

Geislerska parken, mitt i centrum, har fått sitt namn efter markscheidern (kartritaren) vid Falu gruva Eric Geisler som på 1700-talet bodde i Geislerska huset. Byggnaden, som revs 1977, var belägen bredvid Munktellska huset, i den övre delen av dagens parkområde. 

Geislerska parken byggdes 1981 och under 2014 fick parken en välbehövlig ansiktslyftning. Parken har utvecklats till en inbjudande och modern mötesplats som binder ihop Åsgatan och Holmgatan. I parken finns bland annat lekredskap, vattenspel, scen, sittplatser, planteringar och träd. Geislerska parken är till för ung som gammal, medan lekutrustningen vänder sig till barn mellan noll och sex år. Parken är även utsmyckad med en byst till minne av Erik Johan Ljungberg som var disponent för Stora Kopparbergs Bergslag mellan åren 1875 och 1913. Ljungberg bodde då på platsen i det Munktellska huset.

Fontänen är igång från sen vår till tidig höst

Det finns en fontän i Geislerska parken som är i drift vanligtvis från början av maj till slutet av september. Vädret avgör när vi exakt sätter igång respektive stänger av den för säsongen.

Fontänen sprutar vatten samma tider alla dagar i veckan enligt olika program.

  • kl. 9.00 till 12.00 går fontänen igång varje hel och halvtimme där programmet ''lek'' är 10 minuter långt.
  • kl. 12.00 till 15.00 går fontänen igång varje heltimme där programmet ''vila'' är 30 minuter långt.
  • kl. 15.00 till 18.00 går fontänen igång varje hel och halvtimme där programmet ''lek'' är 10 minuter långt.
  • kl. 18.00 till 21.00 går fontänen igång varje heltimme där programmet ''vila'' är 30 minuter långt.

Alla programmen har belysningseffekter.

Stureparken

Faluns senaste tillskott på parksidan är Stureparken som är placerad på gasverkstomten, vid Tisken och Södra skolan i centrala Falun. Kommunen anlade parken 2014 och den är till för avkoppling och lek. Områdets planteringar har trädgården som tema och innehåller både perenner, vårlökar, buskar och träd.

Det kommer att ta några år innan rabatterna har blivit riktigt täta och fina, men redan nu har förhoppningsvis växterna och buskarna tagit sig så att du kan få en bild av vad parken har att bjuda på. Du som har egen trädgård kan hämta både idéer och inspiration.

I parken finns även gångstråk, en kulle för pulkaåkning, bänkar och en grillplats.

Länsstyrelsen klassade den s.k. gasverkstomten som en av de fem mest förorenade platserna i Dalarna och beslutade gemensamt med Naturvårdsverket att anslå pengar till saneringsåtgärder inklusive återställande av området. På platsen hade tidigare ett gasverk och ett svavelkokeri varit placerade. Dessa verksamheter hade gjort marken kraftigt förorenad. Under våren 2011 till hösten 2012 sanerade kommunen området. Den förorenade marken runt Södra skolan och på övriga delar av området grävdes bort och ersattes med rena jordmassor. Kommunen utförde därefter återställningsarbeten på skolgården, bland annat anlades gräs- och trädplanteringar. Det sista steget i projektet var att bygga parken.

Sidan uppdaterad 2018-01-31