Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bjursås centrum

Frågor och svar om enskilda vägar

Här hittar du svar på en del frågor om enskilda vägar och Falu kommuns nya bidragsmodell.

 • Hur mycket pengar kan man få i vägbidrag?

  Det finns ett fastställt bidrag kr/månad som är beroende av vilken vägtyp man bor efter. Detta bidrag gäller från och med 2017 och kommer därefter uppräknas med ett index varje år. Ska storleken på bidraget ändras så är det fullmäktige som beslutar om den ändringen.
 • Vi har en gång- och cykelväg, har vi möjlighet att få bidrag för den?

  Gång- och cykelväg som är inom ett område som med lokal trafikföreskrift är definierat som tättbebyggt område har möjlighet att få bidrag.
 • Hur får jag tillgång till en blankett för ny ansökan om vägbidrag till enskilda vägar?

  Du kan själv skriva ut blanketten för ansökan om kommunalt vägbidrag. Fyll i och skicka in blanketten eller ring kontaktcenter på 023-830 00 och be att få blanketten hemskickad.
 • Har vägen där jag bor möjlighet att få kommunalt vägbidrag?

  Om den väg du bor efter försörjer två eller flera separata permanentbostäder och är minst 200 meter lång kan du söka vägbidrag. Med permanentbostad menas bostad där minst en person är folkbokförd. Väghållningen måste också vara ordnad i någon form av organisation, t.ex. en vägförening eller samfällighetsförening. Om en sådan saknas kan alla berörda fastighetsägare teckna en överenskommelse som sedan måste godkännas av kommunen
Sidan uppdaterad 2019-09-05