Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Parkeringstillstånd för företagare

Du som är företagare kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd, så kallat nyttokort. Parkeringstillståndet är främst avsett för näringsidkare och service- företag som behöver parkera sitt fordon i närheten av arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete. Det gäller även dig som transporterar gods i samband med service av olika slag.

Det aktuella fordonet ska vara försett med företagsnamn som är väl synligt på eller i fordonet. Nyttokortet gäller under ett år eller månadsvis som ett tillståndsbevis. Vid tillstånd av nyttokort eller poolkort måste ankomsttiden noteras på en lapp. Det går även bra att använda parkeringsskiva, som tillsammans med tillståndsbeviset placeras innanför vindrutan på höger sida, väl synliga och läsbara utifrån.

Nyttokortet gäller för ett fordon som

 • är fast inrett till arbetsplats för installations- eller reparationsarbeten av fast eller lös egendom
 • är nödvändigt för transport och förvaring av tyngre verktyg och/eller material
 • används för budsändning i betydande omfattning
 • används i viss uppsökande verksamhet inom det sociala eller sjukvårdande verksamhetsområdet

Dessutom gäller att fordonet är av avgörande betydelse för arbetets utförande, det används i betydande omfattning och att detta kan styrkas. Nyttokort kan i vissa fall utfärdas även för olika, ej specificerade fordon – poolkort. Kortet kan inte användas till fler än ett fordon samtidigt eftersom endast originalkortet gäller.

Var gäller nyttokortet?

 • Tillståndet gäller på gator och parkeringsplatser som tillhör Falu Kommun, måndag-lördag, 07-18. Tillståndet gäller på parkeringsplatser som förvaltas av FaluP.
 • Högst två timmar på gågator.
 • Under arbetstiden inom Faluns centrala delar utan hinder av lokala trafikföreskrifter om område med förbud att parkera.
 • På avgiftsbelagda parkeringsplatser och gator gäller tidsbegränsningen som finns på respektive plats. Om det inte finns tidsbegränsning kan man parkera en hel dag under arbetstiden.
 • Tillståndet gäller utan att erlägga parkeringsavgift.

Parkering är inte tillåten:

 • där förbud att stanna råder.
 • där sökanden transporterar sig själv (eller andra personer) till och från olika platser.
 • kundbesök.
 • på busshållplats.
 • på gång- eller cykelväg.
 • inom vändplats, lastplats, ändamålsplats avsedd för ett visst fordon eller en viss trafikantgrupp.
 • på parkeringsplats som reserverats för visst fordon eller visst slag av fordon, till exempel plats för rörelsehindrade.
 • i strid mot Trafikförordningens bestämmelser (1998:1276).
 • på plats som i parkeringshänseende regleras civilrättsligt eller med stöd av lagen om kontrollavgift, på tomtmark där annan än Falu P AB övervakar/förvaltar marken (anges på tavlor vid infart till respektive parkering).

Övrigt

 • Kopia eller avskrift av nyttokortet gäller inte.
 • Polismans eller parkeringsvakts anvisningar ska följas.
 • Överträdelse av reglerna medför parkeringsanmärkningar.
 • Missbruk föranleder återkallande av nyttokortet.
 • Innehavaren av nyttokortet förbinder sig att meddela förvaltningen varje förändring av gällande förutsättningar.
 • Nyttokortet kan inte utan vidare ersättas och bör därför förvaras inlåst.
 • Sökanden svarar själv för att tillståndet förnyas.

Kostnad för nyttokort och poolkort

Kostnaden för nyttokort är 3 000 kronor per år alternativt 400 kronor per månad och 4 000 kronor per år för poolkort, alla priser är exklusive 25 % moms.

Så här ansöker du om nyttokort

Fyll i blanketten "Ansökan om nyttoparkeringstillstånd". Blanketten finns på Självservicesidan. Den ifyllda blanketten skrivs ut och skickas via post till: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, trafik och mark, 791 83 Falun.

Självservice: Nyttoparkeringstillstånd - blankett för ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer?

Har du frågor är du välkommen att kontakta Falu kommun via telefon 023-830 00 eller e-post kontaktcenter@falun.se.

Sidan uppdaterad 2020-08-25