Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En kvinna som tittar på datorn

Registrera inkomst

Hushållets registrerade månadsinkomst före skatt ligger till grund för avgiften. Inkomstuppgifter måste lämnas till Barn- och utbildningsförvaltningen:

  • Innan en placering påbörjas.
  • När det sker en förändring i hushållets gemensamma inkomst.
  • När kommunen begär det.

Observera att inkomst endast kan ändras framåt i tiden. Uppgifter du lämnar under innevarande månad kan därför endast registreras först till kommande månadsskifte. Exempelvis kan endast inkomst lämnad under januari registreras med från och med datum 1:a februari. Läs mer i våra Tillämpningsföreskrifter.

Vad kostar det? (PDF) Pdf, 104.1 kB.

Registrera inkomsten årligen

Det är viktigt att du uppdaterar inkomstuppgifterna årligen, när förändring sker och när Barn- och utbildningsförvaltningen uppmanar till att förnya uppgiften. En påminnelse skickas ut via e-post och sms om du registrerat dina kontaktuppgifter hos Barn- och utbildningsförvaltningen.

Uppdatering ska göras även om inkomsten är oförändrad. Görs ingen uppdatering debiteras automatiskt hel avgift.

Oregelbunden inkomst

Vid oregelbunden inkomst rapporterar du inkomsten varje månad till Barn- och utbildningsförvaltningen via e-tjänsten. När nya uppgifter inkommer, registreras de och börjar gälla vid nästa månadsskifte. Om inkomsten varierar stort månad för månad kan en genomsnittlig uppskattning av inkomsten anges. Årsavstämningen kommer sedan att kontrollera hur stor avvikelsen var i efterhand.

Uteblivna uppgifter

Om uppgifter saknas om hushållets inkomst kommer hel avgift att debiteras tills uppgifterna inkommer.

Sidan uppdaterad 2024-06-12