Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Familjehem i förskola och skola

När barn placeras i familjehem behöver de vuxna i familjehemmet kunna ta del av och vara delaktiga i information omkring det placerade barnet eller eleven via kommunens e-tjänster.

Socialtjänsten kan ansöka om åtkomst för de familjer som tar hand om barn och skolelever. Detta sker genom att handläggare på socialtjänsten fyller i information om familjehemmet och barnet eller eleven och ansöker om att familjehemmet får åtkomst till e-tjänsterna. Familjehemmet kan alltså inte ansöka om åtkomst utan Socialtjänstens medverkan.

Barn- och utbildningsförvaltningen i Falun kan därefter ge familjehemmet möjlighet att använda våra e-tjänster. Det kan finnas begränsningar eller villkor som behöver uppfyllas för att allt ska fungera. Läs gärna de frågor och svar som finns under varje tjänst för att ta del av information om detta eller anmäl problem omkring tjänsten där.

Fristående verksamheter

Denna ansökan gäller endast Faluns kommunala verksamheter och de system som Falu kommun använder. Vid placeringar i fristående verksamheter, tag kontakt med den aktuella förskolan eller skolan.

Blankett för ansökan (ifylls och skickas in av handläggare på socialtjänsten)

Blankett för nedladdning Pdf, 188.1 kB.


Sidan uppdaterad 2022-06-02