Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två glada barn som sitter i full grönska en sommardag

Ansökan, regler och avgifter vid kommunens förskolor eller familjedaghem

Serviceformer

Falu kommun erbjuder två olika serviceformer inom förskola och familjedaghem. Avgiften för de olika serviceformerna beror bland annat på barnets ålder och hushållets gemensamma inkomst före skatt.

Förskoleplats 1-5 år, avgiftsbelagd

Platsen kan sökas inom verksamheterna förskola och familjedaghem för barn mellan 1-5 år och är avgiftsbelagd. Avgiften bestäms utifrån hushållets gemensamma inkomst före skatt. Tiden på förskolan beror på hushållets arbetssituation. Platsen kan sökas av dig som arbetar, studerar (utifrån behov), är föräldraledig (max 15 timmar) eller arbetssökande (max 25 timmar).

Allmän förskoleplats 3-5 år, avgiftsfri

Allmän förskoleplats behöver du ansöka om. Platsen kan sökas inom verksamheterna förskola och familjedaghem för barn som är mellan 3-5 år. Platsen går att söka från och med höstterminens start det år barnet fyller 3. I denna serviceform har barnet rätt till 15 timmar/vecka men ej rätt till barnomsorg under skollov. Tiden för barnomsorgen utgår från verksamhetens tider. Allmän förskoleplats kan inte sökas för delar av lovet utan måste sökas för hela perioden. Ansökan ska inkomma senast månaden innan den ska gälla, exempelvis i maj för sommarlov eller i november för jullov.

Platsgaranti

Platsgaranti innebär att ditt barn efter fyra månader i kö är garanterad plats i någon kommunal förskola. Platsgarantin gäller inte för ansökan till familjedaghem och dygnet-runt verksamheten.

Vad händer med min ansökan?

När ansökan inkommit ställs ditt barn i kö, som sorteras efter (1) syskonförtur och (2) barnets ålder.

Omsorg på obekväm arbetstid

Behöver du omsorg på obekväm arbetstid finns det en kommunal förskola, förskolan Ugglevägen som erbjuder dygnet-runt placering för barn 1-12 år. Du kan ansöka om plats för dygnetruntverksamhet om du kan uppvisa ett arbetsgivarintyg som säger att du har obekväma arbetstider. Du kan bara ha en aktiv förskoleplacering i kommunen.

Säg upp plats i förskola eller familjedaghem

Som vårdnadshavare kan du säga upp plats i förskola och familjedaghem via våra e-tjänstesidor. Du måste säga upp platsen en månad innan barnet ska sluta. Om ni är två vårdnadshavare och bor på samma adress behöver endast en vårdnadshavare säga upp platsen.

Delad placering

Om ditt barn har en placering med delad placering och du vill säga upp din del av platsen är det bara du som ska göra uppsägningen. Effekten är att platsen och dess fulla kostnad tillfaller den vårdnadshavare som har kvar sin plats.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är minst en månad och räknas från den dag uppsägningshandlingen har stämplats hos Barn- och utbildningsförvaltningen. Under uppsägningstiden måste avgift betalas, även om platsen inte används.

Frånvaro utan anmälan

Om barnet är borta från förskolan eller familjedaghemmet utan att du anmält frånvaro, får barnet behålla platsen i högst tre månader. Därefter sägs platsen upp av Barn- och utbildningsförvaltningen.

Byte av förskola

Om du önskar flytta ditt redan placerade barn till annan kommunal förskola så behöver du först göra en ny ansökan via webben. När du har fått ett platserbjudande och tackat ja till den nya platsen så behöver du också säga upp den gamla placeringen.

Frågor och svar

 • Var hittar jag alla blanketter?

  Blanketter hittar du på våra sidor för e-tjänster och blanketter.

 • Hur ansöker jag till förskola eller familjedaghem?

  Ansökan ska göras via våra e-tjänster minst 4 månader innan du behöver en plats.

 • Finns det dygnetruntverksamhet i Falu kommun?

  Ja, förskolan Ugglevägen har dygnetruntverksamhet för barn 1-12 år som är folkbokförda i Falun. Du kan ansöka om plats för dygnetruntverksamhet om du kan uppvisa ett arbetsgivarintyg och schema som säger att du har obekväma arbetstider.

 • Hur säger jag upp min plats?

  Som vårdnadshavare kan du säga upp plats i förskola och familjedaghem via våra e-tjänstesidor. Du måste säga upp platsen en månad innan barnet ska sluta.När vårdnadshavarna delar på en plats säger den som inte längre behöver sin del av platsen upp sin del. Hela avgiften och platsen tillfaller då den andra vårdnadshavaren.
  Läs mer på sidan Ansökan regler och avgifter.
 • Kan jag säga upp en föreskoleplats när mitt barn börjar skolan?

  Ja. Läs mer om hur du säger upp en plats på sidan Ansökan, regler och avgifter.
 • Hur ändrar jag serviceform?

  Information om hur du ändrar serviceform finns under sidan Ändring av serviceform.
 • Hur anmäler jag ändring av tider för hämtning och lämning?

  Du registrerar tider för hämtning och lämning genom att logga in i våra e-tjänster eller via en app för din smartphone. Du kan läsa mer om hur tjänsten fungerar på våra e-tjänstesidor.
 • Vad är allmän förskoleplacering?

  Allmän förskola (15 timmar per vecka) finns under grundskolans terminer och barnen är lediga på alla skollov. Det innebär att placeringen är kostnadsfri från höstterminen det året barnet fyller tre år, men ingen barnomsorg erbjuds alltså under loven.Läs mer om ansökan, regler och avgifter.
 • Mitt barn fyller tre år i år, räknas hen som 3-åring?

  Ditt barn räknas som 3-åring från skolstartsdatumet höstterminen det år barnet fyller tre år.Läs mer om ansökan, regler och avgifter.
 • När ska jag inte längre betala för min 3-åring på förskolan eller dagbarnvårdare?

  När du ansöker om allmän förskoleplats tidigast vid höstterminens start det år barnet fyller tre år.
 • När får min 3-åring inte längre vara på förskolan/familjedaghem under loven?

  När du har ansökt om en allmän förskoleplats, där barnomsorg under lov ej erbjuds.
 • Kan jag söka en plats tidigare än jag behöver den, och behålla den om jag betalar för den?

  Nej.

 • Jag har fler frågor. Vart vänder jag mig?

  Om du har frågor kring ansökan, regler och avgifter för barnomsorg inom Falu kommun kan du vända dig till Kontaktcenter.
Sidan uppdaterad 2022-10-25