Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En glad flicka

Köregler för kommunens förskolor

  • Inkomna ansökningar ordnas efter garantidatum (kötid fyra månader) och ålder, äldsta barnet placeras först.
  • Inget barn får starta inskolning innan det fyllt ett år.
  • Syskon till redan placerat barn har förtur till ledig plats vid samma förskola som syskonet är placerat på, i mån av plats.
  • I familjer med fler barn i kö är det äldsta förskolebarnet köledare. Vi arbetar för att så långt det är möjligt att erbjuda alla syskon som står i kö plats på samma förskola.

Platserbjudande

Vid erbjudande om plats på förskola/familjedaghem ingås ett avtal mellan vårdnadshavare och kommunen. Avtalet blir giltigt när vårdnadshavare har tackat ja till platsen. Om svaret inte inkommer inom det utskrivna svarsdatumet tas ansökan bort.

Tacka ja

Du svarar på platserbjudandet i e-tjänsten och tackar du ja till platsen får du en bekräftelse via e-post. Du börjar betala avgift från det datum som står på erbjudandet.

Om barnet inte kan få plats i området som du valt erbjuds du en plats på annan förskola­/familjedaghem i kommunen. Om du tackar ja till erbjuden plats men sen vill byta förskola/familjedaghem behöver du göra en ny ansökan.

Tacka nej

Tackar du nej till en förskola/familjedaghem måste en ny ansökan skickas in. Din ansökan placeras då utifrån gällande köregler.

Frågor och svar

  • Kan jag ställa mitt barn i kö även om vi är folkbokförda i annan kommun?

    Ja, det kan ni göra. Vår ansökan är öppen för alla vårdnadshavare.
  • Jag har fått jobb men har inte sökt förskola fyra månader innan. Måste jag vänta i fyra månader innan jag kan börjar jobba?

    Oftast. Vi erbjuder alla plats utifrån kommunens köregler. Ansökningar som har full kötid (fyra månader) erbjuds plats först.
Sidan uppdaterad 2022-10-25