Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett barn med massa färg i ansiktet

Särskilt stöd på kommunala förskolor

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan.

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.

Personalens arbete

Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter.

Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. I detta arbete har vi ett gott stöd från våra sex specialpedagoger som tillsammans med föräldrar/­vårdnadshavare, förskolans personal och förskolechefen skapar de anpassningar som krävs.

Specialpedagogerna fungerar också som länk till såväl interna som externa aktörer till exempel elevhälsan, barnavårdscentralen, habiliteringen, logopeder med flera.

Sidan uppdaterad 2020-09-01