Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Två barn som sträcker upp händerna i luften och skrattar

Vår verksamhet

Förskolan Björnen är en förskola för barn i fem-års åldern.

Sista året inom förskolan samlas barnen från förskolorna Hästhoven och Stallgården och får ett år tillsammans för att skapa gemenskap och trygghet innan de skolas över till förskoleklass.

Flexibel lärandemjljö

Första terminen lägger vi pedagoger medvetet tid på att skapa trygghet och ge tid till barnen att lära känna varandra. Vi fokuserar på gruppövningar och gemenskap.

Vi har en flexibel lärandemiljö där vi anpassar och utvecklar lokalerna och gården efter barnens intressen och behov. Vårt material ska vara lättillgängligt för att barnen själva ska kunna välja vad de vill använda att leka eller skapa med.

Fantasi och nyfikenhet

Miljön ska inbjuda till fantasi, lust och nyfikenhet. Vi har en ateljé för skapande med färg och olika material samt en scen för uppträdande av olika slag såsom i lek som i den mer planerade pedagogiska verksamheten.

För att utveckla och stimulera barnens motorik, rörelseglädje och samarbetsförmåga har vi verksamheten förlagd utanför förskolans gård, till exempel i skogen eller på Tansvallen. Skogsutflykten kommer att ske på onsdagar med hela barngruppen och personal för att stärka barngruppens sammanhållning. På vintern kommer vi ha möjlighet till att åka skridskor och skidor på Tansvallen.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-03-10