Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre barn som skrattar

Om förskolan Främbyhus

Förskolan Främbyhus ligger i bostadsområdet Östra Främby. Området ligger cirka tre kilometer från centrala Falun. Förskolan omges av sjön Runn, skog, ängar, lekplatser och en fotboll/ishockeyplan.

Förskolan Främbyhus och Främbyskolan ligger i en gemensam byggnad. Verksamheten består av tre förskoleavdelningar, förskoleklass, fritidshem och grundskola upp till årskurs 6.

För oss är det viktigt att alla familjer som kommer till oss trivs, känner sig välkomna och trygga hos oss. Förskolan ska kännas glädjefylld!

Avdelningar

Förskolan är uppdelad i tre stycken avdelningar, Stjärnan, Björken och Lönnen. Vi har eget tillagningskök tillsammans med skolan. Alla avdelningar arbetar med Värdegrunden det här året. Det går i linje med målen i förskolans läroplan. Länk till annan webbplats.

Vi använder oss också av boksamtal för att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Vi arbetar med att titta på bilder och tolka dom, att samtala under läsningen och fundera över innebörden i texten tillsammans med barnen.

Alla avdelningar arbetar också med att medvetandegöra miljön både inne och ute genom exvis sopsamlarmonster, skräpplockardagar och samtal om naturen.

Björken

Björken är avdelningen där de äldre barnen samsas med tre pedagoger på stora ytor. Här finns 21 barn. De har olika utrymmen att välja mellan och har möjligheten att påverka sin dag med valstunder. Där kan dom välja mellan bland annat skapande, rollspel, legobygge, konstruktion med magneter och lek med olika figurer. De har även en skogsdag varje vecka.

Just detta läsår arbetar Björken extra med temat Jag och min omvärld. Det gör dom genom att fokusera på kroppens konstruktion, STOPP min kropp, bostäder, länder och städer bland annat.

Stjärnan och Lönnen

Stjärnan och Lönnen har fyra pedagoger vardera och är inriktade mot dom yngre åldrarna. Där finns 18 barn på varje avdelning och de arbetar mycket med värdegrunden, rim och ramsor, sång och rörelse och skapande i olika former. Där finns en hemvrå för barnen att vistas i, ett byggrum och en liten skaparhörna. Direkt när man kommer in på avdelningarna möts man av ett rum med en soffa/fåtölj för läsning och en trevlig stund tillsammans.

Huvudinriktiningen för Stjärnan och Lönnen detta läsår är mini-REDE.

REDE – Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial är ett material som på lång sikt verkar för ett bättre djurskydd. Varje övning är väl förankrad i läroplanen och utmanar barnen på en lagom nivå. REDE står för Respekt Empati Djur Etik.

Besök

Välkomna att besöka oss, men ring gärna innan så vi kan ta hand om er på bästa sätt.

  • Avdelning Stjärnan, telefon: 023-860 92
  • Avdelning Björken, telefon: 023-874 08
  • Avdelning Lönnen, telefon: 023-872 41
En lekpark en höstdag
Sidan uppdaterad 2022-10-20