Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Val av kommunal skola inför årskurs 7

Vi vill att du som elev och du som vårdnadshavare ska känna dig väl mottagen i vår grundskola och uppleva att vår undervisning håller hög kvalitet. Tillsammans strävar vi mot att du som elev får goda förutsättningar att påverka din utbildning och att du som vårdnadshavare görs delaktig i ditt barns skolgång.

Du kan läsa mer om Faluns kommunala grundskola här.

Skolplacering

Du som har din nuvarande skolplacering på Bjursåsskolan, Britsarvsskolan, Hälsinggårdsskolan, Montessoriskolan eller Svärdsjöskolan är garanterad en plats i årskurs 7 på din nuvarande skola och behöver inte göra någon ansökan.

Elever på övriga skolor placeras enligt nedanstående tabell och utifrån vår rutin och prioritetsordning för skolplacering utan att någon ansökan behöver lämnas.

Organisatorisk indelning

Nuvarande skolplacering (årskurs 6)

Årskurs 7–9

Grycksboskolan, Sågmyraskolan

Bjursåsskolan

Slättaskolan, Östra skolan

Britsarvsskolan

Hosjöskolan, Hälsingbergsskolan, Vikaskolan

Hälsinggårdsskolan

Liljansskolan, Linghedsskolan, Rönndalsskolan, Sundbornsskolan, Toftaskolan

Svärdsjöskolan

Aspebodaskolan, Främbyskolan, Gruvrisskolan, Södra skolan

Västra skolan


Observera

Du behöver alltså inte göra något skolval om ditt barn ska fortsätta gå på nuvarande skola eller accepterar flytten enligt den organisatoriska indelningen.

Rutin och prioriteringsordning för hantering av skolplacering vid uppnådd maxkapacitet

  1. Elever som organisatoriskt tillhör högstadieskolan utifrån nuvarande skolplacering (Se nedanstående tabell)
  2. Elever som tillhör placeringsskolan utifrån geografiskt upptagningsområde
  3. Elever som är folkbokförda i Falu kommun
  4. Övriga elever

Om det råder likvärdiga förhållanden mellan elever ska lottning avgöra.

Ansökan

Önskar du en annan skolplacering än ovanstående tabell ska du inom valperioden fylla i ett första-, andra- och tredjehandsval i e-tjänsten för skolval.

Valperioden infaller 17 december - 1 februari. Inga ansökningar behandlas före detta datum. Senast den 1 mars får du besked om skolplacering.

Välj kommunal skola inför årskurs 7


E-tjänsten för Skolval är stängd och öppnar när valperioden inleds.

Överklaga beslut om skolplacering

Om Du som vårdnadshavare inte är nöjd med det fattade beslutet har du, enligt Skollagen 28 kap. 12 §, möjlighet att överklaga beslutet hos Skolväsendets överklagandenämnd. Beslutet måste överklagas inom tre veckor från det att du tog del av beslutet.

Läs mer om hur du överklagar beslut om skolplacering