Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två glada tjejer

Elevdemokrati på Kristinegymnasiet

Att vara delaktig och kunna påverka sin vardag är mycket viktigt. Hos oss har du stora möjligheter till inflytande över din skolvardag. Vi är måna om att du ska känna till dina rättigheter och skyldigheter. Elevdemokrati innebär att du får det inflytande som läroplan, gymnasieförordning och skollag bestämmer.

Gör Kristine bättre

Kristinegymnasiet präglas av öppenhet och delaktighet. I klassrådet, programutskottet och skolrådet medverkar du till att göra skolan bättre.

Du ska utan oro kunna framföra vad du tycker om din situation i skolan. Undervisningen utformar du tillsammans med dina lärare och du får samtidigt lära dig på vilka grunder bedömning sker.

Elevkåren

Elevkåren är en fristående organisation som aktivt arbetar för att utveckla elevinflytandet och skapa god gemenskap på skolan. Medlemskapet är frivilligt.

Sidan uppdaterad 2020-02-21