Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Unga glada elever

Språkintroduktion (IMS)

Språkintroduktion är till för dig som är mellan 16 och 19 år och nyligen anlänt till Sverige.

Tonvikten i undervisningen ligger på att lära sig det svenska språket, men du läser även andra ämnen.

Du läser i nivågrupper enligt kursplanen i svenska som andraspråk. När du lärt dig svenska tillräckligt bra fortsätter du till andra inriktningar på Introduktionsprogrammet. 

Förändringar från juli 2019

Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas när de tas emot vid introduktionsprogrammet språkintroduktion. Det innebär att elevens bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter ska kartläggas.

Kartläggningen ligger till grund för elevens studieplan det vill säga vilka ämnen och kurser som eleven behöver för sin fortsatta utbildning (6 kap. 8 § gymnasieförordningen).

Sidan uppdaterad 2020-02-21