Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett barn som leker i en lekpark

Tillsammans för varje barn

De flesta barn som växer upp i Sverige mår bra och får den hjälp de behöver. Men det finns också de som inte mår bra och som inte får tillräckligt stöd. Vi kommer framöver att arbeta på ett sätt så att vi tidigt i barnets liv kan upptäcka och lösa problem som uppstår.

Faluns arbete med Skottlandsmodellen

Den här filmen beskriver hur skola, vård och socialtjänst arbetar tillsammans i Falun för att kunna erbjuda tidiga och samordnande insatser till alla barn och unga som behöver det.

Sidan uppdaterad 2022-06-21