Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Verktyg

Här hittar du de senaste versionerna av Tillsammans för varje barns gemensamma vektyg, bland annat: Må bra-hjulet, Barnets plan och samtyckesblankett. I de relaterade länkarna finns material som kan vara till stöd i det dagliga arbetet.

Metodstödet

I broschyren Gemensamma förhållningssätt, arbetssätt och verktyg i arbetet för barn och unga beskrivs arbetet med Tillsammans för varje barn och hur du kan arbeta med de olika verktygen.

Gemensamma förhållningssätt, arbetssätt och verktyg i arbetet för barn och unga (PDF) Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. 

Må bra-hjulet

Hjulet är ett gemensamt verktyg som symboliserar vad vi som arbetar med barn och unga i Falun vill uppnå för varje barn.

Läs mer om Må bra-hjulet.

De 5 frågorna

De 5 frågorna är ett gemensamt verktyg som ska hjälpa till att tydliggöra vilken kunskap som finns, vad som behöver göras och när samverkan bör startas.

De 5 frågorna i PDF. Pdf, 18.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Samtyckesblankett

Genom att skriva under blanketten ger vårdnadshavare de myndigheter som arbetar med barnen samtycke till att ta del av och dela information med varandra. Samtycket gäller endast sådan information som är viktigt för att kunna hjälpa barn på bästa sätt.

Samtyckesblankett för vårdnadshavare i PDF. Pdf, 214.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Barnets plan

Gemensam dokumentation syftar till att ge barn, unga, vårdnadshavare och professionella en gemensam bild av vad som behöver göras och vilka mål som ska uppnås. Barnets plan är framtagen i enlighet med lagen om samordnad individuell plan (SIP). Skillnaden är att barnets plan ska initieras i ett tidigt skede och att förskola och skola är självklara aktörer.

Sidan uppdaterad 2022-04-04