Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Hantering av personuppgifter Kulturskolan

Kultur- och fritidsförvaltningen på Falu kommun registrerar personuppgifter om dig och ditt barn i dataregister inom vår kulturskoleverksamhet för att kunna administrera elevintag, kommunikation och debitering.

De personuppgifter som registreras är elevens namn, elevens födelsedatum (år-månad-dag), vårdnadshavares namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna behandlas i enlighet med reglerna i GDPR.

Vi behandlar personuppgifterna med stöd av den rättsliga grunden uppgifter av allmänt intresse. Se mer information om rättslig grund på datainspektionens webbplats. Dina personuppgifter sparas i enlighet med dokumenthanteringsplanen för Falu kommun, kultur- och fritidsförvaltningen.

Personuppgiftsansvarig:
Falu kommun
Kultur- och fritidsnämnden
791 83 Falun

Dina rättigheter som registrerad

Du har genom dataskyddsförordningen GDPR, flera rättigheter gällande hanteringen av dina personuppgifter. Det gäller till exempel rätt till information, rätt till rättelse och rätt att invända mot vår behandling.

Vill du ta del av dina rättigheter kan du kontakta Falu kommuns dataskyddsombud via kontaktcenter@falun.se eller via telefon 023-830 00.

På den här sidan finns information om hur Falu kommun hanterar personuppgifter.

Datainspektionens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.hittar du mer information om dina rättigheter.

Om du anser att Falu kommun behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Sidan uppdaterad 2021-09-09