Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flicka med funktionsnedsättning.

Särskola

Grundsärskola

Kommunens grundsärskolor är belägna vid Britsarvsskolan, Slättaskolan och Tegelbruksskolan, med verksamhet från skolår 1 till att ungdomarna ska börja gymnasiet.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är en fyraårig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning. Syftet med utbildningen är att förbereda för vuxen- och yrkeslivet genom att utveckla elevernas själv­ständighet, ansvarskänsla och sociala kompetens.

På gymnasiesärskolan får varje elev en individanpassad skolgång.

Alternativ utbildning för vuxna

Särvux är en frivillig kommunal vuxenutbildning för dig över 20 år. Den riktar sig till vuxna personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Undervisningen sker i små grupper eller enskilt. Du söker en eller flera kurser inför varje nytt läsår. Kursen delas upp i ett lektionspass per vecka. Ett lektionspass kan vara i 20 – 150 minuter.

Läs mer om särvux på sidan Särskild utbildning för vuxna.


Sidan uppdaterad 2019-02-13