Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Man står vid en skrivtavla

Vill du vikariera i skolan?

Som vikarie i Falu kommuns skolverksamheter deltar du i det dagliga arbetet där du ska kunna bidra till en trygg och lärande miljö på den arbetsplats där du vikarierar och du har fokus på ditt uppdrag.

Faluns skolor

I Falu kommun finns 26 kommunala grundskolor och två kommunala gymnasieskolor. Enheterna är spridda geografisk över hela kommunen och varierar i storlek. Skollagen och läroplanen styr verksamheterna.

Att vara vikarie hos oss innebär att du med kort varsel ska kunna arbeta inom våra verksamheter och ersätta en ordinarie personal som av någon anledning är frånvarande. Du kontaktas av rektor eller rektorsassistent.

Vikarie på fritidshem

 • Att vikariera på fritidshem innebär att du ersätter ordinarie personal och gör de flesta av den personens arbetsuppgifter.
 • Den ordinarie personalen har det pedagogiska ansvaret. Ha med dig lämpliga kläder för utevistelse och var beredd på att gå ut oavsett väder.
 • Det är viktigt att du som vikarie presenterar dig för föräldrar, personal och barnen.
 • Du måste kunna ha en god överblick över barnen.

Vikarie i skola

 • Du ska kunna följa instruktioner från ordinarie personal men samtidigt vara beredd att improvisera om det inte finns någon planering.
 • Du ska skriva en kortare rapport till ordinarie lärare när dagen är slut.
 • Du ska kunna leda och organisera arbetet i klassrummet.
 • Du ska kunna samarbeta med andra lärare i arbetslaget.
 • Du har fokus på eleverna eller eleven och bidrar till att bibehålla en trygg och lärande miljö under dagen.

Vikarie som elevassistent

 • Du arbetar nära ett eller flera barn som har särskilda behov av något slag.
 • Beroende på barnets förutsättningar kan arbetet också innefatta en del omvårdnad.

Våra förväntningar på dig som timvikarie

 • För att vikariera i skolan behöver du skicka in ett utdrag ur polisens belastningsregister Länk till annan webbplats. på den adress som står nedan. Registret får inte innehålla några anmärkningar. Vi kommer inte behandla din ansökan om inte utdraget har inkommit. Skicka utdraget till denna adress:
  Falu kommun
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Vikarielistan utbildning
  791 83 Falun
 • Du måste hålla tiderna. Detta gäller även raster och pauser.
 • Vara en god förebild i både handling och språk, uppträda omdömesfullt och följa skolans regler.
 • Snabbt kunna skapa relationer med barn och ungdomar, vara lyhörd för deras behov samt ta ett vuxet ansvar och kunna sätta gränser.
 • Vara flexibel och snabbt kunna anpassa dig till olika förutsättningar. Om något är oklart i dina arbetsinstruktioner så fråga ordinarie personal.
 • Privata mobiltelefoner får endast användas under rast.
 • Det råder rökfri arbetstid för samtliga medarbetare.
Sidan uppdaterad 2023-11-14