Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två vuxna kvinnor som sitter och pratar

Ansökan för auktorisation

För att ansöka om att bli auktoriserad utbildningsanordnare fyller du i och skickar in ansökan via webbformuläret.

Det är ett flertal bilagor som ska bifogas ansökan. Ha dessa redo när du börjar fylla i Ansökan om att bli auktoriserad utbildningsanordnarelänk till annan webbplats

Uppgifter till ansökan

I listan nedan ser du vilka uppgifter som ska fyllas i och vilka bilagor som ska bifogas.

Efterfrågade uppgifter i ansökan

 • Namn på anordnaren (som registrerat hos Bolagsverket).
 • Organisationsnummer.
 • Verksamhetschefens namn.
 • Verksamhetschefens personnummer.
 • Telefon till verksamhetschef.
 • E-post till verksamhetschef.

Efterfrågade bilagor i ansökan

 • F-skattsedel.
 • Registreringsbevis Bolagsverket.
 • Utdrag från Upplysningscentralen (UC).
 • Av Skatteverket och Kronofogdemyndigheten besvarad blankett ”Begäran om upplysning vid upphandling SKV 4820” högst tre månade gammal.
 • Utbildningsbevis som visar att det finns en person med godkänd rektorsbehörighet i organisationen.
 • Betygsrätt från Skolinspektionen, alternativt att anordnaren har ansökt till Skolinspektionen om betygsrätt.

Betyg och referenser

 • Betygsdokument som visar verksamhetschefens högsta akademiska examen.
 • Sökande anordnare ska redovisa minst två referenser inom de tre senaste åren. Referenserna kan avse verksamhetschefen som fysisk person eller som juridisk person.
Sidan uppdaterad 2020-02-24