Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Falu stad sett från ovan

Länkar

Här finns mer fakta och information om Världsarvet Falun.

Världsarvet Faluns vänförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är öppen för alla som är intresserade av det historiska Falun och vill vara med och utveckla Falun som Världsarv.

Arkivcentrum Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett näringslivsarkiv i Falun. Här finns originalhandlingar från Stora Kopparbergs Bergslag - världens äldsta aktiebolag och det företag som lade grunden till Falu Gruva.

Stadsbiblioteket i Falun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har generösa öppettider och hjälper gärna till att söka information om det historiska Falun.

Dalarnas museum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med samlingar, kompetens och kunnande om Dalarnas kultur och historia där industrin spelat en viktig roll.

Högskolan Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. drar nytta av Världsarvet Falun som arena för forskning och studier vilket i sin tur gagnar utvecklingen av och kunskapen om Världsarvet inom många olika områden.

Föreningen Världsarv i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en ideell organisation för de svenska världsarven. Föreningen ordnar regelbundna träffar och workshops där erfarenhetsutbyte är en viktig del i arbetet med vård, utveckling och bevarande av världsarven.

Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är den myndighet i Sverige som, på uppdrag av regeringen, lämnar förslag till Unesco på platser och miljöer som kan vara aktuella för världsarvslistan.

Svenska Unescorådet: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I Unescos stadgar står det att alla medlemsländer ska ha en organisation som arbetar med Unescos frågor och är en del av det egna landet. I Sverige är Svenska Unescorådet nationalkommission.

Fredsmilen: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. behovet av trä i Falu Gruva var under storhetstiden så stort att all skog inom en radie av en mil från gruvan var fredad för gruvans behov. Idag finns flera rösen bevarade som markerar detta område.

Sidan uppdaterad 2023-02-17