Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flygfoto över central Falun vintertid.

Karta Världsarvet Falun

Världsarvet Falun är ett stort geografiskt område som delas in i områdena gruvan, staden och bergsmansbygden.

Kopparmalmen togs upp ur gruvan och bearbetades längs vattendrag i och utanför centrala Falun. Gruvarbetare, handelsmän och hyttarbetare bodde i centrala Falun, i områden som idag är levande, välbevarade trästadsdelar.

Stora torget var, då som nu, en handelsplats som kantades av Rådhuset och Kristine Kyrka. Även Stora Kopparbergs Kyrka ingår i världsarvet.

Utanför centrala Falun finns bergsmansbygden där bergsmännen och deras familjer lät bygga ståtliga hem med vackra trädgårdar. Många av bergsmansgårdarna finns fortfarande kvar men de flesta är privatägda.

Även slagghögar, naturområden, dammar, skogsområden och vattendrag ingår i Världsarvet Falun.

På kartan är de områden och platser som ingår i världsarvet markerade med en mörkare röd färg.

Sidan uppdaterad 2024-05-15