Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vanliga frågor

Ansökan

 • Hur ansöker jag till Vuxenutbildningen?

  Skapa ett konto och logga in på Vuxenutbildningens ansökningssida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. På ditt elevkonto kan du ansöka till utbildningar, ladda upp bilagor samt svara på nödvändiga frågor i din ansökan. Se vår guide: Så här ansöker du till Vuxenutbildningen.Har du skyddade personuppgifter, ta kontakt med Kontaktcenter för att göra din ansökan.
 • Kan jag få hjälp med att ansöka till Vuxenutbildningen?

  Om du inte kan göra din ansökan själv utan behöver hjälp ska du kontakta Falu Kommuns kontaktcenter. Kontaktcenter kan guida dig via telefon eller så kan du besöka dem på Slaggatan 3D, där det finns datorer att låna. Besök gärna Kontaktcenter före kl 11.00 när de har färre besökare.
 • Jag har ansökt till en utbildning men vill tacka nej till min plats, hur gör jag?

  Du ska lämna återbud till utbildningen innan kursstarten. Fram tills att skolan registrerat dig på utbildningen kan du lämna återbud genom att:
  • Logga in på ditt elevkonto
  • Gå till dina ansökningar
  • Klicka på Återbud
  Har skolan redan registrerat dig på kursen kan du inte se knappen för återbud. Då ska du: Du blir avbrottad från utbildningen och får karens vid kommande ansökningar om du inte börjar utbildningen vid kursstart och inte har lämnat återbud eller meddelat skolan.

Studera utanför din hemkommun

 • Jag vill ansöka till vuxenutbildning i en annan kommun än Falun, hur gör jag?

  • Du ansöker hos den kommun som har utbildningen
  • Du skriver ut din ansökan
  • Du lämnar in ansökan till Falu kommun tillsammans med:
   • Personligt brev med motivering varför du söker utbildningen
   • Kopia på dina betyg
   • Lista på vilka kurser du sökt eller ingår i utbildningen. (Om det inte står i din ansökan)
  Skicka alla papper till:
  Falu Kommun
  Rektor Vägledningscentrum
  Åsgatan 15
  791 83 Falun
  Du behöver skicka alla dokument i god tid innan sista ansökningsdag för utbildningen.
 • Jag bor inte i Falu kommun men vill ansöka till Vuxenutbildningen i Falun, hur gör jag?

  Din hemkommun måste ta beslut om de beviljar att betala för utbildningen.
  • Du ansöker på vår ansökningssida
  • Du skriver ut din ansökan
  • Du lämnar in ansökan till din hemkommun
   • Din hemkommun kan behöva andra dokument som betyg, personligt brev med mera. Fråga din hemkommun vilka regler de har.
  • Din hemkommun skickar sitt beslut till oss. Beslutet behöver komma till oss senast en vecka efter att ansökan har stängt.
  Om vi inte får något beslut från din hemkommun eller om beslutet kommer för sent, kan du inte antas till utbildningen.

Betyg

 • Hur beställer jag mina betyg?

  Betygen skickas via brev till din folkbokföringsadress efter att rektor skrivit under.Har du skyddade personuppgifter, ta kontakt med Kontaktcenter.Efter en avslutad kurs skickar din skolan in betyget till Vuxenutbildningen Falu kommun. Vuxenutbildningen skickar betyg på kurser du studerat hos oss till UHR:s betygsdatabas. 
 • Kan jag läsa upp mitt betyg i en godkänd kurs?

  Nej, du kan inte läsa kursen igen, men du har möjlighet att göra en prövning i kursen. Läs mer om prövning.
 • Jag har sifferbetyg i mina gamla betyg, är jag behörig?

  Betyg 1 och 2 räknar vi inte som ett godkänt betyg, du är inte behörig till våra utbildningar. Du kan ansöka om att läsa kursen eller anmäla dig för att göra nivåtest. Nivåtestet visar vilken kurs eller delkurs du ska starta dina studier på.Nivåtest kan bokas av studie- och yrkesvägledare. Ta kontakt med Kontaktcenter om du tror att du behöver göra ett nivåtest.Betyg 3, 4 och 5 räknas som godkända betyg, du är behörig.

Under dina studier

 • Kostar det något att studera på Vuxenutbildningen?

  Du behöver inte betala för undervisningen. Undervisningen bekostas av skattemedel. Du betalar själv för kurslitteratur och material om det krävs. Studerar du en yrkesutbildning kan du behöva betala för arbetskläder, material, läkarintyg eller körkortstillstånd.
 • I vilka kurser ingår nationellt prov? Måste jag göra det provet?

  Nationellt prov är obligatoriskt, du måste göra provet. Nationellt prov ingår i kurserna:
  • SFI kurs B, C, D
  • Engelska 5 och 6.
  • Matematik 1-4.
  • Svenska/Svenska som andraspråk 1 och 3.

 • Kurser jag läst innan 2012 har bytt namn eller finns inte längre, vad innebär det?

  Kurser, betyg och regler har förändrats flera gånger de senaste 40 åren. Om du behöver hjälp med att se hur detta påverkar dig kontakta studie- och yrkesvägledare.
 • Vad krävs för att studera på distans?

  Du ska ha tillgång till dator med internetuppkoppling när du studerar på distans. Webbkamera krävs vid muntliga examinationer för att läraren ska se att du inte fuskar. Du ska ha god studiedisciplin och följa din studietakt eftersom du själv planerar din tid.
 • Vilka studieformer finns?

  • Lärarledda lektioner i klassrum, dagtid. Du förväntas studera hemma mellan lektionerna.
  • Lärlingsutbildning, Yrkesutbildning där 70 procent av tiden är ute på en arbetsplats.
  • Distansstudier, ingen handledning på plats.
  • Validering
  • Prövning

 • Kan jag få bidrag eller studielån när jag studerar på Vuxenutbildningen?

  Du kan få studiemedel från CSN för:
  • vuxenutbildning på grundläggande nivå
  • vuxenutbildning på gymnasienivå
  • validering inom grundläggande eller gymnasienivå

  Du kan söka bidrag från SPSM för:
  • komvux som särskild utbildning, för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

  Du kan inte söka studiemedel för:
  • svenska för invandrare (SFI)
  • prövning i en kurs
  Läs mer under Studieekonomi

Individuell studieplan och intyg

 • Hur kan jag se och skriva ut min individuella studieplan?

  Om du har gjort en studieplanering med studie- och yrkesvägledare hittar du den under Mina sidor> Uppladdade dokument.
  Har du skyddade personuppgifter, prata med din skola eller ta kontakt med Kontaktcenter.
 • Jag behöver ett intyg att ge till Arbetsförmedlingen, A-kassan, mitt barns förskola med flera. Hur gör jag?

  Du ska skriva ut din individuella studieplan enligt stegen ovan för "Hur kan jag se och skriva ut min individuella studieplan?". Vuxenutbildningen skriver inte några intyg utan du ska själv skriva ut eller ladda ner din individuella studieplan.Om du behöver lämna in en kopia av schema ska du vända dig till din skola.
 • Jag behöver planera vilka kurser jag ska läsa för att läsa klart min gymnasieutbildning eller bli behörig till högskola. Kan jag få hjälp?

  • Studie- och yrkesvägledarna på Väglednignscentrum finns för att stötta dig i din studieplanering. Boka tid med studie- och yrkesvägledare och ta med dina tidigare betyg så tittar vi på dina möjligheter och gör en studieplanering.

 • Jag behöver en individuell studieplan för att skicka till Migrationsverket utifrån nya gymnasielagen eller till Försäkringskassan för förlängd skolgång. Hur gör jag?

  Kontakta studie- och yrkesvägledare som kan titta på din individuella studieplan.

Prövning och validering

 • Vad är en prövning och hur anmäler jag mig?

  En prövning betyder att du redovisar dina kunskaper i en hel kurs utan undervisning eller lärarhjälp. Efter en prövning kan du få betyget A-F i kursen.I Falun har vi fyra tillfällen per år då du kan göra en prövning. Du anmäler dig genom att fylla i och skicka in anmälningsblanketten. Läs mer om prövning och anmälan här.
 • Vad är validering och hur går det till?

  Vid en validering får du visa vad du kan och får dina kunskaper och erfarenheter inom ett område värderade, erkända och dokumenterade. En validering kan leda fram till ett intyg på din kunskap inom ett eller flera områden. Läs mer om validering här.

Regler och ansvar

 • Vilka lagar följer Vuxenutbildningen vid antagning?

  Vuxenutbildningen måste följa Skollagen (2010:800) och Förordning (2011:1108) vid antagning. Om det är fler som ansöker än vad det finns platser gör Vuxenutbildningen ett urval där sökande med störst behov av utbildning och kort tidigare utbildning ska prioriteras.
 • Vad händer om jag avbryter min utbildning?

  Avbrott som inte ger karens
  Om du själv beslutar att avbryta din utbildning behöver du kontakta din skola direkt. När du meddelat skolan att du slutar kommer de att registrera till CSN och Vuxenutbildningen att du valt att sluta. Du får ingen karens så länge som du direkt meddelar skolan att du slutar.
  Avbrott som ger karens
  Din skola kan avbryta din utbildning av olika orsaker.
  Vanligaste orsaken till avbrott är att du inte varit tillräckligt aktiv i dina studier och riskerar att inte uppnå godkänt betyg. Skolan avbryter dina studier om du inte varit aktiv på 3 veckor.Avbrott kan även bero på att du saknar förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
  I dessa fall blir det en karenstid innan du på nytt får påbörja utbildning.
   
 • Vad betyder karens?

  Vissa avbrottsorsaker leder till karens. Det innebär att du inte kan bli antagen till kurs eller en yrkesutbildning förrän efter en viss tid.
  Karenstid för fristående kurser är 6 månader.
  Karenstid för yrkesutbildningar är 12 månader.
  Du kan får karens:
  - om du uteblir vid kursstart, utan att meddelat dig till skolan.
  - om du fått betyg F, - (streck) och/eller avbrottas för inaktivitet två gånger.
  - Karens kan också beslutas av rektor om du inte kan tillgodogöra dig utbildningen.
  För att du ska kunna bli antagen igen efter karenstiden behöver dina förutsättningar att klara utbildningen ha förbättrats.
 • Hur behandlas mina personuppgifter?

  Vuxenutbildningen följer Falu kommuns rutiner. Läs mer om Falu kommuns policy för GDPR, behandling av personuppgifter.
 • Är jag försäkrad under min studietid?

  Ja, alla våra elever omfattas av försäkring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under studier via Falu kommun.
 • Vilket ansvar har jag som elev under mina studier?

  Du som elev har ett stort ansvar för dina studier. Du behöver ge dig själv tiden och förutsättningarna att klara av dina studier.Som elev förväntas du:
  • Följa din kursplan och alla inlämningsdatum.
  • Studera självständigt under icke schemalagd undervisningstid.
  • Hålla kontakten med din lärare.
  • Meddela din lärare i förväg om du kommer att vara frånvarande.
  • Kontakta din lärare i god tid innan kursslut om du behöver en förlängning.
  • Boka in tid för nationellt prov och muntlig examination.
  • Anmäla sjukfrånvaro till CSN och Försäkringskassan, om du får studiemedel.
  Om du är inaktiv i tre veckor kommer skolan att avbryta dina studier (förordning 2011:1108 7 kap 1§)
Sidan uppdaterad 2022-06-08