Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kurser grundläggande och gymnasienivå

Här kan du läsa mer om ansökningsperioder, studietakt, studieformer, ansvar och kostnader.

Ansökningsperioder 2024


Kursstart

Ansökningsperiod

22 april

28 okt - 15 mars

27 maj

28 okt - 19 april

1 juli

28 okt - 19 april

19 augusti

27 april - 12 juli

23 september

27 april - 16 aug

28 oktober

27 april - 20 sep

2 december

27 april - 25 okt

På grundläggande nivå har kurserna i klassrum kontinuerlig ansökan och kursstart.

Du kan studera hos Vuxenutbildning om du antingen är:

  • 20 år (från juli månad det år du fyller 20), eller
  • har gått klart gymnasiet och fått ett examensbevis eller studiebevis.

Du kan studera kurser på grundläggande och gymnasial nivå.
Du har rätt att läsa kurser som antingen krävs för slutbetyg från grundskolan, gymnasieexamen eller för behörighet till högskola/yrkeshögskola.

Här kan du läsa mer om ansökningsperioder, studietakt, studieformer, ansvar och kostnader.

Kursen komvuxarbete (gymnasiearbete) kan du bara ansöka till genom kontakt med studie- och yrkesvägledare. Mejla oss så ser vi om vi kan lägga in kurser eller om vi behöver träffas för studieplanering.

Lista på alla kurser på skolorna

Här kan du se en sammanställning av alla kurser och på vilka skolor de finns. Du kan se hela vårt kursutbud på ansökningssidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lista grundläggande kurser våren 2024 Pdf, 173.4 kB., klassrum och distans (Länk till PDF)

Lista gymnasiekurser, klassrum våren 2024 Pdf, 214.6 kB. (Länkt till PDF)

Lista gymnasiekurser, distans våren 2024 Pdf, 412.4 kB. (Länk till PDF)

Studietakt

Du kan studera kurser på heltid eller deltid.
Studietakten bestäms utifrån hur många poäng du läser varje vecka. Du kan läsa flera kurser så att det tillsammans blir heltidsstudier.

Heltid 100%

20 poäng per vecka

Kurser på 100p läses på 5 veckor
Kurser på 200p läses på 10 veckor

Halvfart 50%

10 poäng per vecka

Kurser på 100p läses på 10 veckor
Kurser på 50p läses på 5 veckor

Kvartsfart 25%

5 poäng per vecka

Kurser på 100p läses på 20 veckor
Kurser på 50p läses på 10 veckor

Matematik, gymnasiearbete, fysik 1a och teknik 1 går inte att studera på heltid.


Studieform

Dag/Klassrum

Du har lektioner i grupp med din lärare på skolan.

Du har lektioner några gånger i veckan och övrig tid ska du även studera självständigt hemma.

Distans

Studierna är helt webbaserade på skolans lärplattform.

För att studera på distans ska du ha en dator, internetuppkoppling och datorvana. Studierna sker genom självstudier i skolans lärplattform där du hittar dina lektioner, studieguider, uppgifter, videoklipp med mera.

Prövning

Du gör inlämningsuppgifter och salsprov, utan stöd av lärare.
Läs mer om prövning här.

Ansvar och kostnader

Du som elev har ett stort ansvar för dina studier. Du behöver ge dig själv tiden och förutsättningarna att klara av dina studier.

Som elev förväntas du:

  • Följa din kursplan och alla inlämningsdatum.
  • Göra en studieplan med studie- och yrkesvägledare om dina studier ska leda till gymnsieexamen/slutbetyg. Utan studieplan kan din ansökan riskera att avslås
  • Studera självständigt under icke schemalagd undervisningstid.
  • Hålla kontakten med din lärare.
  • Meddela din lärare i förväg om du kommer att vara frånvarande.
  • Kontakta din lärare i god tid innan kursslut om du behöver en förlängning.
  • Boka in tid för nationellt prov och muntlig examination.
  • Anmäla sjukfrånvaro till CSN och Försäkringskassan, om du får studiemedel.

Om du är inaktiv i tre veckor kommer skolan att avbryta dina studier (förordning 2011:1108 7 kap)

Kostnader

Undervisningen på Vuxenutbildningen är kostnadsfri för dig som elev. Du kan själv behöva betala för böcker, studiematerial eller skyddskläder som dina studier kräver. En del av kurslitteraturen kan finnas i skolans lärplattform, ibland kan det vara möjligt att låna böcker på biblioteket.

Läsa om kurser flera gånger

Om du har läst en kurs utan godkänt resultat 2 gånger kommer du inte att bli antgen igen direkt efter. Du får karens i 6 månader innan du kan bli antagen igen.

Du har möjligt att göra en kostnadsfri prövning inom 6 månader, hos samma utbildningsanordnare, om du fått betyget F i en kurs.

Sidan uppdaterad 2024-02-10