Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Yrkesutbildningar

Ansökningsperioder Yrkesutbildningar

Kursstart

Ansökningsperiod

19 augusti

27 april - 2 juni

28 oktober

17 augusti - 22 september

6 januari 2025

19 oktober - 24 november

17 mars 2025

4 januari - 9 februari


Sök en yrkesutbildning 2024

Vilka utbildningar du kan söka till kursstarten i augusti och oktober är inte beslutat ännu. Du ser hela utbudet och kan läsa mer om varje yrkesutbildning under Utbud yrkesutbildningar i menyn.

Sidan uppdateras när beslut tagits.


Du kan studera hos Vuxenutbildning om du:

  • är 20 år (från juli månad det år du fyller 20), eller
  • har gått klart gymnasiet och fått ett examensbevis eller studiebevis.

Yrkesutbildningarna är på gymnasienivå och förbereder dig för att direkt efter avslutad utbildning kunna börja arbeta.

Bor du i en annan kommun än Falu kommun?

Du som bor i en annan kommun och vill studera hos Vuxenutbildningen i Falun behöver kontakta din hemkommun. Din hemkommun måste ta beslut om de beviljar att betala för utbildningen. Beviljar din hemkommun att betala kommer din ansökan att behandlas på samma sätt som för de som bor i Falu kommun.

Du ansöker till utbildningen på vår ansökningssida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ska sen lämna en kopia på din ansökan till Vuxenutbildningen i din hemkommun.

Studietakt

Alla våra yrkesutbildningar är planerade för heltidsstudier.

De yrkesutbildningar som kombineras med svenska som andraspråk/SFI består av deltidsstudier i yrkeskurserna samt deltidsstudier i svenska som andraspråk/SFI.

Studietakten bestäms utifrån hur många poäng du läser varje vecka.

Heltid 100%

Studera 20 poäng i veckan. Då läser du en kurs på 100 poäng på 5 veckor.

Halvfart 50%

Studera 10 poäng i veckan. Då läser du en kurs på 100 poäng på 10 veckor.

Studieform

Klassrum

När du studerar en yrkesutbildning i klassrum har du lektioner i grupp med din lärare. Du har lektioner några dagar i veckan och studerar på egen hand övriga dagar genom skolans lärplattform. I vissa utbildningar ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du följer handledarens arbetstider.

Distans

När du studerar en yrkesutbildning på distans är studierna webbaserade. För att studera på distans måste du ha en dator, internetuppkoppling och datorvana. Studierna sker genom självstudier i skolans lärplattform där du hittar dina lektioner, studieguider, uppgifter, videoklipp med mera. De flesta yrkesutbildningarna har även moment du måste genomföra på plats i skolan. I vissa utbildningar ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du följer handledarens arbetstider.

Lärling

När du studerar en yrkesutbildning som lärling är utbildningen till största delen förlagd ute på en arbetsplats. 70% på en arbetsplats och 30% i skolan eller självstudier. Du kommer att följa handledarens arbetstider.

Flex

När du studerar en yrkesutbildning som flex planeras dina studier tillsammans med skolan. Ett schema görs utifrån dina förutsättningar och behov, som kan variera över tid. Idag finns denna studieform enbart på utbildningen till undersköterska och barnskötare/elevassistent.

Ditt ansvar som elev

Som elev har du själv ett stort ansvar för dina studier. Du behöver ge dig själv tiden och förutsättningarna att klara av dina studier.

Som elev förväntas du:

  • Följa din studieplan och alla inlämningsdatum.
  • Studera självständigt under icke schemalagd undervisningstid.
  • Hålla kontakten med din lärare.
  • Kontakta din lärare i förväg om du kommer att vara frånvarande.
  • Kontakta din lärare i god tid innan kursslut om du behöver en förlängning.
  • Anmäla sjukfrånvaro till CSN och Försäkringskassan, om du får studiemedel.

Om du är inaktiv i tre veckor kommer skolan att avbryta dina studier.

Kostnader

Undervisningen på Vuxenutbildningen är kostnadsfri för dig som elev. Du kan själv behöva betala för böcker, studiematerial eller skyddskläder som dina studier kräver. En del av kurslitteraturen kan finnas i skolans läroplattform, ibland kan det också vara möjligt att låna böcker på biblioteket. Vissa yrkesutbildningar kräver att du själv bekostar läkarintyg och körkortstillstånd. Läs mer om detta under respektive utbildning på ansökningssidan.

Sidan uppdaterad 2024-02-27