Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer som åker pulka

Hälsa och trygghet

För oss är det viktigt att alla elever mår bra. Det är också viktigt för att du ska kunna nå så långt som möjligt i skolan.

På Kristinegymnasiet arbetar elevehälsan med förebyggande arbete, handledning till personal samt med elevnära arbete.

På skolan finns skolsköterska, kurator, specialpedagog, speciallärare och ett antal elevstödjare. När behov finns konsulteras den centrala elevhälsans psykolog och skolläkare.

Trygghetsteamet arbetar med trygghetsfrågor både på skol-, arbetslags- och individnivå. De anordnar även temadagar.

Sidan uppdaterad 2020-11-03