Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Man vid datorn.

Synpunkter, klagomål eller felanmälan

Det är viktigt för oss att få reda på vad du som medborgare tycker om verksamheten, så att vi får en chans att göra saker bättre eller rätta till det som blivit fel i våra verksamheter. Det kan vara positiva synpunkter, klagomål på något du är missnöjd med, en idé eller något du tycker borde fungera bättre.

Olika formulär och blanketter


Felanmälningar för allmän plats

Digitalt formulär: Felanmälan väg och park

Allmänna synpunkter, klagomål och felanmälningar

Digitalt formulär: allmän synpunkt, klagomål eller felanmälan

Synpunkter och klagomål gällande socialtjänst

 • Anhörigstöd
 • Barn och familj
 • Biståndshandläggning
 • Bostadsanpassning
 • Ekonomiskt bistånd
 • Funktionsnedsättning enligt LSS
 • Hemtjänst
 • Missbruks- och beroendeproblem
 • Socialpsykiatri
 • Våld i nära relationer
 • Vård- och omsorgsboende äldre
 • Övrigt/Vet ej - Stöd och omsorg enligt socialtjänstlagen

Skicka in via formulär eller blankett:

Digitalt formulär: Socialnämndens verksamhet

Digitalt formulär: Omvårdnadsnämndens verksamhet

Blankett: Socialnämndens verksamhet Pdf, 123.3 kB.

Blankett: Omvårdnadsnämndens verksamhet Pdf, 280.5 kB.

Synpunkter och klagomål gällande kommunal hälso- och sjukvård

 • Hälso- och sjukvård: Vård och behandling, rehabilitering och hjälpmedel

Skicka in via formulär eller blankett:

Digitalt formulär: Omvårdnadsförvaltningen

Blankett: Omvårdnadsförvaltningen Pdf, 280.5 kB.

Synpunkter och klagomål enligt skollagen

 • Elevhälsan
 • Förskola/Grundskola/Gymnasieskola
 • Vuxenutbildning
 • Övrigt/Vet ej - utbildning och barnomsorg enligt skollagen

Skicka in via formulär eller blankett:

Digital formulär: Elevhälsa, förskola samt all annan utbildning

Blankett: Word, 652 kB, öppnas i nytt fönster.Elevhälsa, förskola, grundskola och gymnasiet

Personuppgifter

När du gör en felanmälan eller lämnar en synpunkt kan du fylla i dina personuppgifter. Det går att vara anonym, men då har vi ingen möjlighet att återkomma med svar eller ställa kompletterande frågor som ibland behövs för att kunna hantera ditt ärende. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling.

De personuppgifter du lämnar i samband med att du felanmäler eller lämnar en synpunkt i formulären kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Läs mer om hur Falu kommun behandlar personuppgifter på sidan GDPR, behandling av personuppgifter.

Sidan uppdaterad 2024-02-01