Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadspersonal sitter bredvid pensionär på balkong.

Hjälp i hemmet

För dig som har en funktionsnedsättning eller är äldre finns många olika typer av hjälp för att underlätta din vardag.

Olika sorters hjälp

Du kan ansöka om och få hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm, matdistribution, ledsagning och kommunfixarens service.
Läs mer om dessa i undermenyn.

Kvalitetskrav

Omvårdnadsnämnden utarbetar och fastställer kvalitetskrav för sina olika verksamheter. De följs upp regelbundet av Kvalitet och utvecklingsenheten på flera olika sätt.

Kvalitetskriterier 2019 Hemtjänst och ledsagningPDF

Kvalitetskriterier 2019 Serviceinsatser och ledsagning inom hemtjänstenPDF

Färdtjänst

Behöver du hjälp vid resor?
Färdtjänst - mer information.

Vårdar du en anhörig?

Då kan du få avlösning i hemmet.
Anhörigstöd, avlösning - mer information.

Vid funktionsnedsättning enligt LSS

Söker du hjälp i hemmet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)?
Funktionsnedsättning, handikapp - mer information.

Hemsjukvård

Kommunen har tagit över hemsjukvården från landstinget.
Hemsjukvård - mer information.

Ansökan och avgifter

När du kommer vidare till ett visst område finns information om hur du ansöker och vilka avgifter som gäller för det området.

Kontakt och ansökan

Har du allmänna frågor kring hjälp i hemmet, eller vilket stöd du kan få, vänd dig till omvårdnadsförvaltningens biståndshandläggare eller kontaktcenter. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt ovanför sidans bild.

Sidan uppdaterad 2019-10-18