Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Blommor

Överklaga beslut om ansökan

Om du har fått avslag på din ansökan kan du överklaga. Du lämnar överklagandet till den verksamhet som har fattat beslutet.

Vad ska överklagan innehålla?

Överklagan ska vara skriftlig. I brevet skriver du vilket beslut du vill överklaga, varför du tycker att beslutet är oriktigt och vilken ändring av beslutet du vill ha. Skicka med handlingar eller annat som stödjer den uppfattning du har.

Skriv under överklagandet och uppge namn, adress, telefonnummer och personnummer. Om du använder ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen och då behöver du även skicka med fullmakt för ombudet.

Är något oklart kan du vända dig till handläggaren som fattat ditt beslut för att få information och vägledning.

Hur lång tid har jag på mig?

Du har tre veckor på dig från den dag du fick del av beslutet. Överklaganden som kommer in senare kan inte prövas.

Vad händer sedan?

När du lämnat in din överklagan kommer nämnden eller den som fattat beslutet att se om det finns något som talar för att beslutet ska ändras.

Om beslutet inte ändras, eller om ändringen inte motsvarar det du ansökt om, skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten som gör en egen prövning av ärendet.  

Förvaltningsrätten kan ändra kommunens beslut. När Förvaltningsrätten är klar med sin prövning av ärendet får du hem ett beslut från domstolen.

Sidan uppdaterad 2024-03-26